Finansiell økonomi

Masterprofilen i finansiell økonomi (FIE) tilbyr et omfattende utvalg av kurs som dekker alle aspekter ved moderne finansmarkeder, deres virkemåte samt disse markedenes interaksjon med den makroøkonomiske utviklingen.

Karrieremuligheter

Masterprofilen i finansiell økonomi er av interesse for studenter som sikter seg inn mot det private næringsliv, herunder finans og strategifunksjoner i større foretak, bank/forsikring, meglerhus, kapitalforvaltning, investeringsbanker og konsulentselskaper, såvel som mot institusjoner av type sentralbanker, departementer, Verdensbanken og IMF.

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og engelsk. Du kan lese fullstendig profilbeskrivelse på de engelske sidene.

Gå til engelske sider

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom