Økonomisk analyse

Profilen vil gi deg en solid plattform til å arbeide som spesialist, rådgiver eller leder innenfor ulike bransjer, og særlig i jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå. Den belyser et bredt spekter av økonomiske problemstillinger, både av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk karakter.

Profilen har tre spesialiseringer, finansiell økonomi, økonomisk styring og samfunnsøkonomi, men det legges samtidig opp til å synliggjøre de nære faglige koblingene som eksisterer mellom disse tre fagområdene. Dette gir muligheter til å spesialisere seg innen et fagområde, men også til å velge interessante og nyttige kombinasjoner på tvers av områdene.

Profilen omfatter også metodisk orienterte kurs i optimering, økonometri og prediksjon.

Sammenlignet med andre profiler vil mange av kursene i Økonomisk analyse ha en mer prinsipiell og analytisk tilnærming.

UNDERVISNING

Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk, med unntak av noen få kurs. Se fullstendig beskrivelse på de engelske sidene.

GÅ TIL ENGELSKE SIDER

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom