Skatteøkonomi (støtteprofil)

Skatteøkonomi (støtteprofil)

Støtteprofilen i skatteøkonomi gir deg innsikt i hvordan skatt påvirker beslutninger og lønnsomheten av ulike typer investeringer og sparing.

Profilen er spesielt godt innrettet for studenter som ønsker å jobbe i konsulent- og revisjonsbransjen, samt i store offentlige etater som finansdepartementet, økokrim og skatteetaten.

Faglig innhold

Støtteprofilen har en bredt sammensatt portefølje som gir mulighet for å fordype seg i emner knyttet til både bedrifts- og personbeskatning.

Støtteprofilen kan grovt sett sies å behandle åtte tema som alle omhandler skatt:

  • Analysere strategier for skatteplanlegging
  • Hvordan påvirker norske skatteregler bedrifter og personers investeringer?
  • Hvordan skattlegges internasjonal inntekt og hvordan lettes dobbeltbeskatning?
  • Hva er riktig gjeldsgrad i et selskap og hvordan påvirkes den av skatt?
  • Hvilke ulike systemer for bedriftsbeskatning har vi og hva er forskjellen på dem?
  • Hva er riktig internpris på varer og tjenester mellom bedrifter i interessefellesskap?
  • Hva er skatteparadis, hvordan brukes de, og hva er effekten av dem på samfunn og bedrift?
  • Samfunnsøkonomisk optimal utforming av skatter, regulering og velferdsordninger