Emner i Skatteøkonomi (støtteprofil)

Studenter med Skatteøkonomi som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Støtteprofil i skatteøkonomi

Valgbare emner

Kode Navn Stp Semester
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
ECN426 ECN426Velferdsstatens utfordringer 7.5 Vår
ECO441 ECO441Skatt og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE432 FIE432Personlig økonomi 7.5 Høst
FIE432E FIE432EPersonal Finance and Taxation 7.5 Vår
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
INB427 INB427Globalisation and Integration 7.5 Vår