Master i regnskap og revisjon, 2 år

Master i regnskap og revisjon, 2 år

Med landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse, avansert kunnskap i foretaks- og skatterett, samt breddekompetanse i bedriftsøkonomi, gir MRR deg et solid grunnlag for mange spennende karrierer.

MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Studiet bygger på fire fagområder: revisjon, regnskap, bedriftsøkonomi med vekt på verdsettelse, og juridiske fag.

Studiets oppbygning

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA). MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 stp.), kurs i MRR eller Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) (30 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.).  

Du kan også få innpasset et utvekslingsopphold som en del av graden.

Kursplan - studiestart 2019 og 2020

1. semester: 4 grunnleggende MRR-kurs

2./3. semester

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

Selvstendig arbeid (30 sp)

4. semester: 4 videregående MRR-kurs

Kursgodkjennelse

Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

Selvstendig arbeid

I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.
Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor andre temaer.

Utvekslingsmuligheter

Studentene kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent.

Overgang fra MØA til MRR

MØA-studenter har adgang til flere av kursene på MRR (dobbelkodede kurs). For å ta kurs forbeholdt MRR-studenter (kun MRR-kodet), må det meldes overgang til MRR. Kandidater som er opptatt i MØA på NHH har rett til å søke overgang til MRR. Overgang til MRR er betinget av at studieprogrammet har ledig kapasitet og det kan stilles karakterkrav til bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Tilsvarende krav til kurs, kursgodkjennelser og selvstendig arbeid som for studenter som er opptatt på toårig MRR, gjelder.