Master i regnskap og revisjon, 2 år

Master i regnskap og revisjon, 2 år

Med landets ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse, avansert kunnskap i foretaks- og skatterett, samt breddekompetanse i bedriftsøkonomi, gir MRR deg et solid grunnlag for mange spennende karrierer.

MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Studiet bygger på fire fagområder: revisjon, regnskap, bedriftsøkonomi med vekt på verdsettelse, og juridiske fag.

Studiets oppbygning

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA). MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 stp.), kurs i MRR eller Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) (30 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.).  

Du kan også få innpasset et utvekslingsopphold som en del av graden.

Kursplan - studiestart 2019 og 2020

1. semester: 4 grunnleggende MRR-kurs

2./3. semester

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

Valgbart emne (7,5 stp)

Velg blant alle masteremner

4. semester: 4 videregående MRR-kurs

Kursgodkjennelse

Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

Selvstendig arbeid

I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.
Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor andre temaer.

Utvekslingsmuligheter

Studentene kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent.

Overgang fra MØA til MRR

MØA-studenter har adgang til flere av kursene på MRR (dobbelkodede kurs). For å ta kurs forbeholdt MRR-studenter (kun MRR-kodet), må det meldes overgang til MRR. Kandidater som er opptatt i MØA på NHH har rett til å søke overgang til MRR. Overgang til MRR er betinget av at studieprogrammet har ledig kapasitet og det kan stilles karakterkrav til bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Tilsvarende krav til kurs, kursgodkjennelser og selvstendig arbeid som for studenter som er opptatt på toårig MRR, gjelder.