Ingrid Cecilia Sæthre

Seniorkonsulent Ingrid Cecilia Sæthre

E-post
Ingrid.Saethre@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 92
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
MS-352