Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet høsten 2022. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

MRR obligatoriske kurs

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC401E ACC401EFinancial Accounting I 7.5 Vår
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC402 ACC402Revisjon og internkontroll 7.5 Høst
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår

MRR obligatoriske kurs

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC401E ACC401EFinancial Accounting I 7.5 Vår
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC402 ACC402Revisjon og internkontroll 7.5 Høst
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår