Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet høsten 2018. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

NB! MRR445 Topics in Auditing er obligatorisk dersom studenten ikke er på utveksling eller skriver selvstendig arbeid i 3. semesteret når MRR445 tilbys.