Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet høsten 2021. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

MRR obligatoriske kurs

Obligatoriske kurs

Kode Navn Stp Semester
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR412 MRR412Finansregnskap I 7.5 Høst
MRR416 MRR416Foretaksrett 7.5 Høst
MRR418 MRR418Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR443 MRR443Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår
MRR452 MRR452Finansregnskap II 7.5 Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
MRRTHE MRRTHESelvstendig arbeid 30 Høst Vår

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
MRR445 MRR445Topics in Auditing 7.5 Høst