Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet høsten 2018. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

NB! MRR445 Topics in Auditing er obligatorisk dersom studenten ikke er på utveksling eller skriver selvstendig arbeid i 3. semesteret når MRR445 tilbys.

MRR obligatoriske kurs

Obligatoriske kurs

Kode Navn Stp Semester
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR412 MRR412Finansregnskap I 7.5 Høst
MRR416 MRR416Foretaksrett 7.5 Høst
MRR418 MRR418Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR445 MRR445Topics in Auditing 7.5 Høst
MRR443 MRR443Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår
MRR452 MRR452Finansregnskap II 7.5 Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
MRRTHE MRRTHESelvstendig arbeid 30 Høst Vår