Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det toårige MRR-studiet høsten 2022. 

For studenter som skal avlegge graden ved å ta minimum 60 nye studiepoeng, klikk på lenkene i den blå boksen for å se hvilke emner du skal ta.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

MRR obligatoriske emner

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC402E ACC402EInternal Control and Audit 7.5 Høst
ACC402N ACC402NInternkontroll og revisjon 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC401E ACC401EFinancial Accounting I 7.5 Høst
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår

Empirisk metodeemne - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår

Regnskapsrapportering - minst ett

Kode Navn Stp Semester
ACC410 ACC410Finansregnskap II 7.5 Vår
ACC411 ACC411Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
ACC412 ACC412Nonprofit Accounting 7.5 Høst
ACC413 ACC413Sustainability & ESG Reporting 7.5 Vår

Verdsettelse og analyse - minst ett

Kode Navn Stp Semester
ACC420E ACC420EStrategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
ACC420N ACC420NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
ACC421A ACC421AVerdsettelse 7.5 Vår
ACC421B ACC421BVerdsettelse 7.5 Høst
ACC421E ACC421EValuation with financial statement analysis 7.5 Vår
ACC422 ACC422Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
FIE437 FIE437Valuation 7.5 Høst

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
MRRTHE MRRTHESelvstendig arbeid 30 Høst Vår