Selvstendig arbeid

MRRTHE Selvstendig arbeid

Vår 2024

 • Innhold

  For MRR-studenter der det er krav om dette (toårig løp), skal det i 3. eller 4. semester av studiet gjennomføres et selvstendig arbeid som utgjør 30 studiepoeng. Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det kan også være mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor  andre MRR-relevante temaer.

  NHHs generelle retningslinjer for masteroppgaver (https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/) gjelder også for MRRTHE med følgende unntak: MRR holder et eget informasjonsmøte om selvstendig arbeid i løpet av 1. semester. Dette møtet er for alle nye MRR-studenter uavhengig av om du skal gjennomføre det selvstendige arbeidet i 3. eller 4. semester.

 • Læringsutbytte

  Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene

  • utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet
  • trenes i å tenke og arbeide selvstendig
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • vise forståelse, refleksjon og modning i fagfeltet

  Det selvstendige arbeidet skal gjøres i tråd med forskningsetiske normer.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F

Oppsummering

Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
Norsk