1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

Studenter med mastergrad i rettsvitenskap kan kvalifisere for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng.

Er du tatt opp til ettårig MRR med bakgrunn fra rettsvitenskap gjennomfører du studiet etter studieplanen.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

Mer informasjon finner du i studieplanen.