1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

1-årig MRR - studenter med master i rettsvitenskap

Studenter med mastergrad i rettsvitenskap kan kvalifisere for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng.

Er du tatt opp til ettårig MRR med bakgrunn fra rettsvitenskap gjennomfører du studiet etter planen nedenfor.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

Kursplan - studiestart 2018 og 2019

1. semester: 4 grunnleggende MRR-kurs

2. semester: 4 videregående MRR-kurs

Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.