Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2023. 

Obligatoriske emner

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC402E ACC402EInternal Control and Audit 7.5 Høst
ACC402N ACC402NInternkontroll og revisjon 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC401E ACC401EFinancial Accounting I 7.5 Høst
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC410 ACC410Finansregnskap II 7.5 Vår
ACC413 ACC413Sustainability & ESG Reporting 7.5 Vår
ACC422 ACC422Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår