1-årig MRR - studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon

1-årig MRR - studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon

Studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon kan gjennomføre mastergraden i regnskap og revisjon på ett år (60 studiepoeng).

Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.

Planen nedenfor gjelder studenter både i Bergen og Oslo. Merk at det er særlige regler for søkere som har fullført MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og/eller MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) som en del av mastergraden i økonomi og administrasjon. Mer informasjon under kursplanen nedenfor. 

Kursplan - studiestart 2018 og 2019

1. Semester

2. semester: 4 videregående MRR-kurs

 • Viktig om valg av kurs

  Viktig om valg av kurs

  Dersom  MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) eller   MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

  Dersom både MRR412 (BUS402) Finansregnskap I (eller tilsvarende kurs) og MRR411 (BUS426) Revisjon I (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, erstattes disse av MRR445 Topics in Auditing og ett valgfritt kurs i MØA.

 • Kursgodkjenning

  Kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

 • FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  FOR STUDENTER PÅ MRR I OSLO

  Deltakelse på kurset MRR445 Topics in Auditing krever oppmøte i Bergen på to dagssamlinger. For resten av kurset blir forelesningene videofilmet og det er ikke krav om oppmøte i Bergen.

  Kurset BUS446 Sustainable Business Models er spesielt tilrettelagt for studenter ved MRR i Oslo.

  Les mer om MRR i Oslo