1-årig MRR i Oslo

Vi tilbyr også ettårig master i regnskap og revisjon i Oslo.

Studiet er spesielt rettet mot gode kandidater som ønsker å revidere foretak av allmenn interesse.

MRR er et meget krevende studium som stiller store faglige krav til studentene. MRR i Oslo er et fulltidsstudium over ett år. Les mer om fagområdene i MRR-studiet

Det tas opp ca. 50 studenter på MRR i Oslo hvert år.

Hvem kan søke master i regnskap og revisjon i Oslo

Søkere må ha mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA) eller mastergrad i rettsvitenskap som gir grunnlag for fritak for inntil 60 (ECTS) studiepoeng (stp.) på MRR. Opptak er basert på karakterer på mastergraden.

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker

Gjennomføring av studiet

Det faglige omfanget og innholdet, kurskrav og eksamener for MRR i Oslo er identisk med MRR i Bergen. MRR i Oslo omfatter studentenes selvstendige faglige arbeid, videofilmede forelesninger, obligatoriske skriftlige innleveringer og obligatoriske samlinger i Oslo.

Se programmets oppbygning

Samlinger

MRR i Oslo inkluderer 10-15 dager hvert semester med problemløsning, diskusjoner og studentpresentasjoner. Samlingene tar utgangspunkt i oppgitte øvinger, oppgaver, cases m.m. Det er obligatorisk oppmøte på disse samlingene.

Forelesninger

Alle forelesningene gis ved NHH i Bergen. Forelesninger i de åtte obligatoriske MRR-kursene vil bli videofilmet og gjort tilgjengelig for studenter både i Bergen og Oslo. Diskusjoner og studentpresentasjoner knyttet til øvinger, oppgaver, cases m.m. blir ikke videofilmet. For MRR i Oslo vil det være egne samlinger som dekker dette.

Dersom du har noen av de obligatoriske MRR-kursene i MØA-graden din, må du erstatte disse med andre kurs. 

Eksamen

Eksamen i de åtte obligatoriske kursene vil bli avholdt i Oslo og i Bergen. Gjentak foregår alltid i Bergen. For erstatningskurs vil eksamenssted være Bergen.