Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2022 i Oslo. 

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over masteremner.

Emneoversikt

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC401N ACC401NFinansregnskap I 7.5 Høst
ACC402N ACC402NRevisjon og internkontroll 7.5 Høst
ACC410 ACC410Finansregnskap II 7.5 Vår
ACC422 ACC422Verdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
ACC430 ACC430Digital revisjon 7.5 Vår
ACC440 ACC440Foretaksrett 7.5 Høst
ACC441 ACC441Skatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451 MRR451Revisjon II 7.5 Vår