Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2022 i Oslo.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over valgemner.

Obligatoriske emner

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
ACC401N-OSL ACC401N-OSLFinansregnskap I 7.5 Høst
ACC402N-OSL ACC402N-OSLInternkontroll og revisjon 7.5 Høst
ACC410-OSL ACC410-OSLFinansregnskap II 7.5 Vår
ACC422-OSL ACC422-OSLVerdsettelse i regnskapet 7.5 Vår
ACC440-OSL ACC440-OSLForetaksrett 7.5 Høst
ACC441-OSL ACC441-OSLSkatte- og avgiftsrett 7.5 Høst
MRR451-OSL MRR451-OSLRevisjon II 7.5 Vår

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
ACC413-OSL ACC413-OSLSustainability & ESG Reporting 7.5 Høst Vår