Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emner i masterstudiet i regnskap og revisjon - 1-årig Oslo

Emneoversikt for masterstudiet i regnskap og revisjon.

Oversikten nedenfor gjelder for studenter som er tatt opp til det 1-årige MRR-studiet høsten 2022 i Oslo.  

Valgbare emner i MRR-studiet kan velges fra listen over valgemner.