Econometrics

ECN402 Econometrics

Vår 2020

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Høst og vår. Tilbys våren 2020.