Regnskapsanalyse

BUS424N Regnskapsanalyse

Høst 2021

 • Innhold

  Gjennom å ta dette kurset vil du få kunnskap slik at du kan lese og forstå et regnskap. Er resultatet godt? Har ledelsen gjort en god jobb og fortjener bonus? Holder selskapet på å gå konkurs? Hvordan skal du som investor lese et regnskap? Dette er spørsmål som det er naturlig å forvente at en siviløkonom fra NHH kan svare på. Svarene får du ved å ta dette kurset.

  Emneoversikt:

  • Introduksjon om årsregnskapet, komponenter, regnskapsspråk
  • Omgruppering av resultat og balanse for analyseformål
  • Nøkkeltallsanalyser av lønnsomhet, vekst og likviditet
  • Analyser til bruk ved verdsettelse og forcasting for investor
  • Analyser av konkurssannsynlighet og tap ved konkurs for en bank/kreditor
  • Analyser av ledelsens prestasjoner, og utarbeidelse av gode incentivordninger basert på regnskap
  • Problemer med støy og regnskapsmanipulasjon i IFRS regnskaper, og hvordan justeringer skal gjøres for de enkelte brukergrupper for innsiktsfulle analyser.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Ha inngående kunnskap om lønnsomhets, vekst- og likviditetsanalyser ved bruk av relevante nøkkeltall og analytisk resultat- og balanseoppstilling
  • Ha inngående kunnskap om hvilke regnskaps-analyser som er nødvendig for å vurdere selskapet sett fra hhv. en investor, en kreditor/bank eller de som skal vurdere ledelsen sitt perspektiv
  • Ha god forståelse av fleksibiliteten i og misbruk av regnskapet på ulike områder, og hvordan dette innvirker på de tidligere gjennomgått nøkkeltall og analyser
  • Ha god forståelse av hvordan man kan forbedre regnskapskvaliteten for analyseformål

                                                                                                                            

  Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for å gjennomføre relevante analyser av finansregnskapet for lønnsomhets-, vekst- og likviditetsanalyser
  • Kunne foreta disse analysene sett fra ulike brukerperspektiver; en investor, en kreditor/bank og de som skal vurdere ledelsens performance
  • Kunne de viktige områdene for fleksibilitet i regnskapet, gjennomføre en vurdering av regnskapskvaliteten og kunne justere finansregnskapet slik at regnskapskvaliteten bedres og er bedre egnet for analyseformål
  • Kunne forstå konsekvensene for nøkkeltall og analyser av regnskapsfleksibiliteten

   

  Generell kompetanse - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne lage innsiktsfulle analyser og stille kritiske spørsmål til lønnsomhet, vekst og likviditet, ved lesing av finansregnskap sett fra ulike brukerperspektiver.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger (fysisk og/eller digitalt), egne studier, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Deler av undervisningen kan bli gjennomført digitalt.

  Det er fullt mulig å følge all undervisning (unntatt fremføring av studenter/oppgavegjennomgang) digitalt, enten via livestream (ikke alltid) eller ved opptak som legges ut ila. noen dager.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Finansregnskap fra bachelor el.l. 

 • Overlapping med andre emner

  BUS424E er tilsvarende kurs på engelsk, og kan ikke tas i kombinasjon med dette kurset. 

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebasert deltakelse med fremføring (fysisk og/eller digitalt). Krav til fremmøte kan bli justert dersom nødvendig pga koronasituasjonen e.l.   

  Gjentak: Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. Kursgodkjenning gjelder for alle varianter av BUS424, uavhengig av suffiks (-E, -A, -N, e.l.).

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell hjemmeeksamen  som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, eventuelle innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Merk at eksamensoppgavene kan inneholde vedlegg på engelsk.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F (både ved skoleeksamen og eventuell hjemmeeksamen)

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Petersen, V.P., Plenborg, T., Kinserdal, F., Financial Statement Analysis, Fagbokforlaget, 2. utgave, 2021
  • Utvalgte artikler og annet studiestoff angis av foreleserne

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Itslearning.

  Forelesningene, eventuelle innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.