Økonomisk organisasjonsteori

BUS428 Økonomisk organisasjonsteori

Vår 2023

 • Innhold

  I dette kurset studerer vi problemstillinger knyttet til bruk av insentiver og belønningssystemer og ser på hvordan bedriftens organisering i form jobbdesign, hierarkier og karrierestiger kan sikre effektiv virksomhet. 

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset vil studentene:

  Kunnskap:

  • Ha innsikt i en rekke mekanismer som påvirker hvordan bedrifter organiseres og styres. 

  Ferdigheter:

  • Kunne anvende økonomisk analyse til å forstå organisering og styring av bedrifter.
  • Kunne designe hensiktsmessige insentiver og belønningssystemer.

  Generell kompetanse:

  • Ha innsikt i ulike insentiver og belønningssystemers virkemåte.
  • Forstå hvordan bedrifter fordeler arbeidsoppgaver og designer jobber.
  • Forstå grensene for bedrifters virksomhet; hvorfor noen transaksjoner gjøres i markedet, mens andre gjøres internt i bedriftene.
  • Ha innsikt i hvordan ikke-materielle forhold - så som tillit, normer og autoritet - kan påvirke styring og organisering av bedrifter.

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger.

 • Anbefalte forkunnskaper

  I kurset studeres organisasjoner og deres virkemåte i et økonomisk-analytisk perspektiv, og kurset passer således best for studenter som har sans for denne type tilnærming til stoffet. Men modellene som brukes er relativt enkle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset komplementerer og viderefører BUS400 - Styring av større foretak og STR435 - Personalpolitikk og insentivsystemer, men det er ikke nødvendig å ha tatt disse på forhånd.

 • Krav til forkunnskaper

  I kurset studeres organisasjoner og deres virkemåte i et økonomisk-analytisk perspektiv, og kurset passer således best for studenter som har sans for denne type tilnærming til stoffet. Men modellene som brukes er relativt enkle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset komplementerer og viderefører BUS400 - Styring av større foretak og STR435 - Personalpolitikk og insentivsystemer, men det er ikke nødvendig å ha tatt disse på forhånd.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To innleveringer, som begge må være godkjent. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig individuell skoleeksamen, 4 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  George Hendrikse, 2003, Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy, Berkshire (UK): McGraw Hill Education. I tillegg til dette vil kurset baseres på diverse artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Professor II Ola Kvaløy, Institutt for foretaksøkonomi