Team og teamledelse

STR437 Team og teamledelse

Vår 2019

Høst 2019
 • Innhold

  Teamarbeid er en utbredt og viktig aktivitet i de fleste organisasjoner. Formålet med dette kurset er derfor å gi innsikt i sentrale utfordringer en møter som tilrettelegger, deltaker eller leder av team.

  For å kunne skape, delta i og lede team effektivt, trenger en både kunnskap om strukturelle utfordringer og forståelse for mellom-menneskelige relasjoner. Kurset består derfor av ulike aktiviteter (forelesninger, praktisk teamarbeid, cases, diskusjoner, øvelser og presentasjoner) som i sum belyser ulike typer av utfordringer. En variert bruk av ulike aktiviteter vil også gi flest mulig anledning til å tilegne seg kunnskap om team gjennom de læringsformer de selv har mest utbytte av.

  Sentrale temaer som tas opp i kurset er for eksempel utfordringer ved sammensetning av team, utfordringer i teams interne prosesser (kommunikasjon, beslutningstaking, kreativitet, ledelse) og utfordringer knyttet til teamets eksterne relasjoner.

 • Læringsutbytte

  Studenten vil ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • Ha god kunnskap om hvordan team kan etableres og designes i ulike situasjoner
  • Ha god kunnskap om hva som fremmer og hemmer gode teamprosesser- og resultater
  • Ha god kunnskap om verktøy som kan benyttes for å skape velfungerende team

  Ferdigheter

  • Kunne identifisere sentrale utfordringer i team
  • Kunne analysere sentrale utfordringer i team
  • Kunne håndtere sentrale utfordringer i team

  Generell kompetanse

  • Evne til å delta og lede ulike typer team på en konstruktiv måte
  • Evne til å samarbeide med teammedlemmer og andre team
  • Evne til refleksjon og læring fra erfaringer med teamarbeid

 • Undervisningsopplegg

  Primært 3 timers samlinger en gang i uken. Kurset forutsetter høy grad av studentmedvirkning. 

 • Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 35 studenter per gruppe. Dersom det er tilstrekkelig antall interesserte vil det bli opprettet 2 grupper. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursopplegget krever aktiv og positiv deltakelse. Konkrete krav til kursgodkjennelse er knyttet til fremmøte (minst 80 % og obligatorisk fremmøte på første samling), godkjente innleveringer fra øvelsene og godkjent arbeid med casene. 

 • Vurderingsform

  Gruppebasert (5-6 studenter) term paper. Ved gjentak må minst tre medlemmer av den opprinnelige gruppen ta eksamen på nytt sammen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  "Making the Team. A guide for Managers" (siste utgave) av L. Thompson (2008).

   

  Artikkelsamling.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Vidar Schei, Institutt for strategi og ledelse.