Konkurranserett

BUS442 Konkurranserett

Vår 2019

 • Innhold

  I dette kurset vil en gi studentene en grunnleggende forståelse for hvorfor og hvordan bedrifter må anvende konkurranserett og konkurranseøkonomi for å kunne analysere om en type handling kan være ulovlig eller ikke. Emner som vil bli dekket er

  • Når vil en bedrift kunne rammes av konkurranseloven?
  • Hvor aggressivt kan en stor (dominerende) bedrift opptre?
  • Kan bedrifter samarbeide eller opptre samordnet med sine konkurrenter og leverandører/kunder?
  • Når kan bedrifter kjøpe opp eller fusjonere med sine konkurrenter eller andre bedrifter?

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakere vil ved kursets avslutning

  • ha oversikt over konkurranseloven og dens implikasjoner for bedrifters virksomhet
  • forstå hvordan konkurranseloven regulerer fusjoner og oppkjøp, rabattsystemer og samarbeid mellom bedrifter
  • forstå hvilket spesifikt ansvar du selv har som arbeidstaker når dine oppgaver har grenseflater mot konkurranselovens bestemmelser

  Ferdigheter

  Deltakerne vil ved kursets avslutning

  • ha innsikt i hvilke forhold som må ivaretas når man skal vurdere konkurranserettslige problemstillinger
  • selv kunne vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på bedriftens adferd
  • selv kunne vurdere når konkurranselovens bestemmelser legger føringer på egen arbeidstakeradferd
  • kunne vurdere hvordan økonomiske modeller kan hjelpe oss til å forstå effekter av tiltak som er regulert gjennom konkurranseloven

  Generell kompetanse

  Deltakerne vil ved kursets avslutning ha

  • oversikt over de ulike konkurransereglenes betydning for bedriftene
  • fått forståelse for hvordan bedrifter skal forholde seg til ulike konkurransemyndigheter
  • oppnådd innsikt i hvilken analyse som i den forbindelse bør foretas før bedriftene tar sine beslutninger
  • oppnådd innsikt i når man som arbeidstaker blir utfordret til handlinger som potensielt er i konflikt med konkurransereglene

 • Undervisningsopplegg

  Det gis innledende forelesninger i hhv juss og økonomi på hvert tema, etterfulgt av en gjennomgang av konkrete saker vedrørende temaet der to av foreleserne (jurist og økonom) er til stede.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Krav til kursgodkjenning

  To innleveringsoppgaver, med maksimalt tre studenter på hver gruppe.

 • Vurderingsform

  Fire timers skriftlig skole eksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy.

 • Litteratur

  Lærebok og utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst.

Kursansvarlig

Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi og Professor II Erling Hjelmeng, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.