Konkurranserett

BUS442 Konkurranserett

 • Innhold

  Innhold

  I dette kurset vil en gi studentene en grunnleggende forståelse for hvorfor og hvordan bedrifter må anvende konkurranserett og konkurranseøkonomi for å kunne analysere om en type handling kan være ulovlig eller ikke. Emner som vil bli dekket er

  • Når vil en bedrift kunne rammes av konkurranseloven?
  • Hvor aggressivt kan en stor (dominerende) bedrift opptre?
  • Kan bedrifter samarbeide eller opptre samordnet med sine konkurrenter og leverandører/kunder?
  • Når kan bedrifter kjøpe opp eller fusjonere med sine konkurrenter eller andre bedrifter?

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

   Med dagens konkurranselov er det, i motsetning til tidligere, bedriftene som selv må ta ansvar for at de opptrer på en måte som ikke bryter med konkurransereglene. Da det ikke gis noen forhåndstilsagn eller mulighet for konsultasjon, for eksempel ikke dispensasjon fra konkurranseregler, betyr det at bedriften i større grad enn tidligere må ha kompetanse til selv å avgjøre om en type handling er lovstridig. Det vil for eksempel innebære at bedriftens selv må avgjøre (i) hvor lavt de kan sette prisen i forhold til egne kostnader og hvilke rabattordninger de kan benytte uten å misbruke sin dominans, og (ii) hvor langt de kan gå i å samarbeide med konkurrenten uten at de bryter forbudet mot kartellvirksomhet.

  Formålet med dette kurset er at studentene etter å ha fullført kurset skal

   

  - ha en oversikt over de ulike konkurransereglenes betydning for bedriftene

  - forstå hvordan bedrifter skal forholde seg til ulike konkurransemyndigheter

  - ha innsikt i hvilken analyse som i den forbindelse bør foretas før bedriftene tar sine beslutninger.

   

  Gjennom en rekke konkrete saker gis det eksempler på adferd som er i strid med loven og på hvilken type analyse som er påkrevd for å kunne fastslå at en adferd er ulovlig eller ikke.

  The students will be trained, through numerous cases, in applying economic theory and law to analyse whether firm behavior is a violation of the competition law.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Det gis innledende forelesninger i hhv juss og økonomi på hvert tema, etterfulgt av en gjennomgang av konkrete saker vedrørende temaet der to av foreleserne (jurist og økonom) er til stede.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To innleveringsoppgaver, med maksimalt tre studenter på hver gruppe.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Fire timers  skole eksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi og Erling Hjelmeng, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.