Operasjonell planlegging

BUS432 Operasjonell planlegging

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kurset gir en forståelse for grunnleggende sammenhenger i produksjonsprosesser, samt hvordan disse sammenhengene påvirker økonomien i virksomheten. Negative effekter av variabilitet er en stor utfordring for de fleste virksomheter, og håndtering av variabilitet er derfor et sentralt tema. Gjennom hele kurset vil vi fokusere på analytiske metoder som kan brukes til å planlegge og optimere produksjon. 

  Hovedtemaene i kurset er:

  • Operasjonelle strategier
  • Prosesstyring
  • Little's lov
  • Håndtering av flaskehalser
  • Lagerstyring
  • MRP/ERP
  • Detaljplanlegging/scheduling
  • Prognoser
  • Håndtering av variabilitet
  • JIT/Lean

 • Læringsutbytte

  Kurset handler om å analysere, planlegge og forbedre prosesser for produksjon av varer eller tjenester. Kurset er nyttig for studenter som vil arbeide direkte med planlegging i et foretak, eventuelt indirekte i konsulentvirksomhet.

  Etter gjennomført kurs vil studentene:

  Kunnskap

  • Forstå viktigheten av operasjonell planlegging og hvilke utfordringer en organisasjon møter i denne sammenheng.
  • Forstå hvordan operasjonelle strategier utvikles.
  • Forstå grunnleggende sammenhenger i produksjonsprosesser, samt hvordan disse sammenhengene påvirker økonomien i virksomheten.
  • Forstå hvordan negative effekter av variabilitet er en stor utfordring for de fleste virksomheter.

  Ferdigheter

  • Analysere, planlegge og forbedre prosesser for produksjon av varer eller tjenester.
  • Planlegge og styre produksjonsprosesser i ulike typer virksomheter.
  • Anvende grunnleggende analytiske metoder for å ta operasjonelle beslutninger.
  • Håndtere variabilitet i operasjonelle prosesser.

  Generell kompetanse 

  • Bruke analytiske metoder til å planlegge og optimere produksjon av varer og tjenester.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger

 • Krav til kursgodkjenning

  En skriftlig individuell innlevering må være godkjent.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Anupindi, et al., Managing Business Process Flows. Principles of Operations Management, Pearson Prentice Hall, 3. utgave.

  Utdrag fra artikler og lærebøker. Mer informasjon finnes på kursets Canvas-side.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Førsetamanuensis Endre Bjørndal og professor Mette Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi