Operasjonell planlegging

BUS432 Operasjonell planlegging

Vår 2023

 • Innhold

  Kurset gir en forståelse for grunnleggende sammenhenger i produksjonsprosesser, samt hvordan disse sammenhengene påvirker økonomien i virksomheten. Negative effekter av variabilitet er en stor utfordring for de fleste virksomheter, og håndtering av variabilitet er derfor et sentralt tema. Gjennom hele kurset vil vi fokusere på analytiske metoder som kan brukes til å planlegge og optimere produksjon. 

  Hovedtemaene i kurset er:

  • Operasjonelle strategier
  • Prosesstyring
  • Little's lov
  • Håndtering av flaskehalser
  • Lagerstyring
  • Aggregert produksjonsplanlegging
  • Detaljplanlegging/scheduling
  • Håndtering av variabilitet
  • JIT/Lean

 • Læringsutbytte

  Kurset handler om å analysere, planlegge og forbedre prosesser for produksjon av varer eller tjenester. Kurset er nyttig for studenter som vil arbeide direkte med planlegging i et foretak, eventuelt indirekte i konsulentvirksomhet.

  Etter gjennomført kurs vil studentene:

  Kunnskap

  • Forstå viktigheten av operasjonell planlegging og hvilke utfordringer en organisasjon møter i denne sammenheng.
  • Forstå hvordan operasjonelle strategier utvikles.
  • Forstå grunnleggende sammenhenger i produksjonsprosesser, samt hvordan disse sammenhengene påvirker økonomien i virksomheten.
  • Forstå hvordan negative effekter av variabilitet er en stor utfordring for de fleste virksomheter.

  Ferdigheter

  • Analysere, planlegge og forbedre prosesser for produksjon av varer eller tjenester.
  • Planlegge og styre produksjonsprosesser i ulike typer virksomheter.
  • Anvende grunnleggende analytiske metoder for å ta operasjonelle beslutninger.
  • Håndtere variabilitet i operasjonelle prosesser.

  Generell kompetanse 

  • Bruke analytiske metoder til å planlegge og optimere produksjon av varer og tjenester.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger.

 • Overlapping med andre emner

  Identisk kurs til BUS432E (engelsk versjon). Studenter vil ikke få uttelling for begge kurs.

  Følgende begrensning gjelder utelukkende for studenter som tar BUS hovedprofil og begynte på denne før høsten 2020: BUS432/BUS432E kan ikke kombineres med BUS403 som "minst to av" kurs i BUS hovedprofil.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En godkjent skriftlig innleveringoppgave, 1-2 studenter per gruppe.

 • Vurderingsordning

  • Gruppeoppgave med 1-2 studenter i hver gruppe. Teller 40%.
   • Oppgaven publiseres ca. midt i mars. Utlevering dag 1 klokken 09.00, innlevering dag 3 kl. 14.00.
  • Avsluttende individuell hjemmeeksamen - 4 timer. Teller 60%.

  Alle eksamenselementer må tas i samme semester.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Anupindi, et al., Managing Business Process Flows. Principles of Operations Management, Pearson Prentice Hall, 3. utgave.

  Utdrag fra artikler og lærebøker. Mer informasjon finnes på kursets Canvas-side.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis II Jens Bengtsson, Institutt for foretaksøkonomi