Digitalisering

STR453 Digitalisering

Høst 2021

 • Innhold

  Digital teknologi og Internett endrer hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner skaper verdi og konkurrerer. Eksempler er:

  • Disruptive forretningsmodeller som Amazon, Google, Uber og Airbnb, som utfordrer hele bransjer
  • Globale internettaktører som Booking.com og TripAdvisor, som utfordrer distribusjonskjedene til hoteller og reiseliv
  • Innovasjon innen finansteknologi, som utfordrer bankenes hegemoni
  • Lettvekts-IT (mobil, nettbrett, apper, sensorer, robotisering), som støtter brukerdrevet innovasjon
  • Skytjenester, som utfordrer IT-avdelingens rolle
  • Digitale infrastrukturer innen privat og offentlig tjenesteproduksjon

  Dette kurset gir en oversikt over teknologier og forretningsmodeller som driver denne utviklingen, og tar opp sentrale problemstillinger rundt digitalisering i ulike kontekster, illustrert med aktuelle eksempler. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave, som er kursets evalueringsform. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet.

  Emner

  • Digitisering, digitalisering og digital transformasjon
  • Digitale teknologier og infrastrukturer
  • Digitale plattformer og økosystemer
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitale forretningsmodeller og innovasjon
  • Digitaliseringsledelse
  • Digitaliseringens følger for samfunn, bedrifter og individer
  • Digitaliseringens betydning for personvern, konfidensialitet og informasjonssikkerhet
  • Gruppebasert prosjektoppgave (kursets vurderingsform)

 • Læringsutbytte

  Digitalisering er å utforme forretningsmodeller, organisasjon, arbeidsprosesser og tjenester basert på digital teknologi og Internett. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling. Fremtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om og ferdigheter i digitalisering.

  Kunnskap - kandidaten

  • Har inngående kunnskap til sentrale digitale teknologier og sentrale aktører i markedet
  • Har avansert kunnskap om hva digitalisering innebærer for samfunnet, bedrifter, ansatte og privatpersoner

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan analysere muligheter og konsekvenser ved digitalisering i konkrete situasjoner
  • Kan analysere forretningspotensiale i et digitalt forretningscase
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset digitalt innovasjonsprosjekt under veiledning

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • Kan analysere relevante etiske problemstillinger ved digitalisering i samfunnet og næringslivet
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i avanserte digitaliseringsprosjekter
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppebasert prosjektoppgave og veiledning. Representanter fra næringslivet vil bidra med aktuelle bedriftseksempler og dele sine erfaringer.

 • Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 80 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL).

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en fordel å være interessert i digital teknologi og hvilke muligheter og konsekvenser digitalisering medfører

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning forutsetter aktiv deltakelse. Det er derfor forventet at kursdeltakerne deltar på samtlige forelesninger. Ved mindre enn 80 % deltakelse vil kursdeltakeren bli ekskludert fra kurset. Kursdeltakerne forventes også å forberede seg til og være aktive i oppgaver og problemstillinger som diskuteres på forelesningene.

 • Vurderingsform

  Vurderingsformen består av en skriftlig gruppebasert prosjektoppgave (maks. 25 sider). Tre studenter i hver gruppe. Oppgaven vil bli utdelt tidlig i semesteret og kursdeltakerne vil jobbe med denne gjennom kurset.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  • Vitenskapelige artikler som gjøres tilgjengelig
  • Litteratur og informasjon som er tilgjengelig på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse