Digitalisering

STR453 Digitalisering

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Digital teknologi og Internett endrer hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner skaper verdi og konkurrerer. Eksempler er:

  • Disruptive forretningsmodeller som Amazon, Google, Uber og Airbnb, som utfordrer hele bransjer
  • Globale internettaktører som Booking.com og TripAdvisor, som utfordrer distribusjonskjedene til hoteller og reiseliv
  • Innovasjon innen finansteknologi, som utfordrer bankenes hegemoni
  • Lettvekts-IT (mobil, nettbrett, apper, sensorer, robotisering), som støtter brukerdrevet innovasjon
  • Skytjenester, som utfordrer IT-avdelingens rolle
  • Digitale plattformer og økosystemer innen privat og offentlig tjenesteproduksjon

  Dette kurset gir en oversikt over teknologier og forretningsmodeller som driver denne utviklingen, og tar opp sentrale problemstillinger rundt digitalisering i ulike kontekster, illustrert med aktuelle eksempler. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave, som er kursets evalueringsform. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet.

  Emner

  • Digitisering, digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon
  • Digitale teknologier og infrastrukturer
  • Digitale plattformer og økosystemer
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitaliseringsledelse
  • Digitaliseringens følger for samfunn, bedrifter og individer
  • Digitaliseringens betydning for personvern, konfidensialitet og informasjonssikkerhet
  • Gruppebasert prosjektoppgave (kursets vurderingsform)

 • Læringsutbytte

  Digitalisering er å utforme forretningsmodeller, organisasjon, arbeidsprosesser og tjenester basert på digital teknologi og Internett. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling. Fremtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om og ferdigheter i digitalisering.

  Kunnskap - kandidaten

  • Har inngående kunnskap til sentrale digitale teknologier
  • Har avansert kunnskap om hva digitalisering innebærer for samfunnet, bedrifter og ansatte.

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan analysere muligheter og konsekvenser ved digitalisering i konkrete situasjoner
  • Kan analysere forretningspotensiale i et digitalt forretningscase
  • Kan analysere og beskrive et selvstendig, avgrenset digitaliseringsprosjekt under veiledning

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • Kan analysere relevante etiske problemstillinger ved digitalisering i samfunnet og næringslivet
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i avanserte digitaliseringsprosjekter
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, gruppebasert prosjektoppgave og veiledning. Representanter fra næringslivet vil bidra med aktuelle bedriftseksempler og dele sine erfaringer. Undervisningen blir gitt i auditoriet. Det blir ikke gjort opptak av forelesningene.

 • Adgangsbegrensing

  Ingen adgangsbegrensning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en fordel å være interessert i digital teknologi, og hvilke muligheter og konsekvenser digitalisering medfører for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  Vurderingsformen består av en skriftlig gruppebasert prosjektoppgave (maks. 30 sider). Tre studenter i hver gruppe. Oppgaven vil bli utdelt tidlig i semesteret og kursdeltakerne vil jobbe med denne gjennom kurset.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  • Pensumboken er Digitaliseringsledelse av Jon Iden, Kjersti B. Danilova og Karen S. Osmundsen. Fakbokforlaget
  • Vitenskapelige artikler som gjøres tilgjengelig i Leganto

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Jon Iden Institutt for strategi og ledelse