Anvendt digitalisering

STR462 Anvendt digitalisering

Høst 2021

 • Innhold

  Digitalisering er å utforme forretningsmodeller, organisasjon, arbeidsprosesser og tjenester basert på digital teknologi og Internett. Digitalisering forutsetter nytenkning og omstilling. Fremtidens ledere må forstå potensialet i digital teknologi, og ha innsikt i hvordan digitale løsninger utvikles og etableres. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres.

  Emner:

  • Utvikling av digitale systemløsninger (systemutvikling)
  • Smidig systemutvikling
  • Systemarkitekturer og applikasjonsgrensesnitt (API)
  • Design thinking og kundereisen
  • Grunnleggende prinsipper for programmering
  • Utviklingsarbeid basert på lav-kode (low-code) programmering
  • Organisatoriske aspekter knyttet til innføring, gevinstrealisering, bruk og vedlikehold

 • Læringsutbytte

  Kurset anvendt digitalisering gir deg kunnskap om aktuelle teknologier, innsikt i prosessen fra identifisert behov til realisert løsning, og praktiske ferdigheter i å gjennomføre et digitalt utviklingsarbeid. 

  Kunnskap - kandidaten

  • Har god kunnskap til sentrale digitale teknologier og sentrale aktører i markedet
  • Har inngående forståelse for hvordan digitale utviklingsprosjekter gjennomføres
  • Ha innsikt i teorier og metoder for utvikling av digitale informasjonssystemer

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan analysere muligheter ved å bruke digital teknologi på konkrete forretningsbehov
  • Kan gjøre bruk av digitale utviklingsverktøy, inklusiv relaterte metoder og teknikker, for å løse kundespesifikke behov

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • Kan kommunisere med IT-konsulenter om behov knyttet til spesifikke systemløsninger - bestiller-kompetanse
  • Kan analysere relevante etiske problemstillinger ved digitalisering i næringslivet og samfunnet
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i avanserte digitaliseringsprosjekter
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, øvelser, gruppebasert prosjektoppgave og veiledning. Et lokalt konsulentselskap vil bidra med et digitale utviklingsverktøy og en utviklingsoppgave som studentene skal jobbe med gjennom kurset.

 • Adgangsbegrensing

   

   

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel, men ikke et krav. Det vil også være en fordel om studenten har bakgrunn fra ett eller flere av følgende kurs: SOL11, SOL17, STR446, STR453, STR459 eller kurs fra BAN-profilen.

 • Krav til kursgodkjenning

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene arbeide med en prosjektoppgave som omhandler å utvikle en digital løsning / applikasjon ved bruk av lavkode programmering. Arbeidet gjøres i grupper med 2-4 medlemmer. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet. Vurderingen baseres på en skriftlig rapport fra dette utviklingsarbeidet.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gjort bruk av en rekke dataverktøy i kurset. Blant annet Outsystems Development Studio.

 • Litteratur

  Litteratur

  • Sommerville, I. (2015). Software Engineering. (10th Edition.) Pearson Education Limited. (Utvalgte kapitler)
  • Online hjelpemidler (video) for egenopplæring i dataverktøy
  • Vitenskapelige artikler
  • Litteratur og annen relevant informasjon som er tilgjengelig på Internett

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høst 2021.

Kursansvarlig

PhD kandidat Karen Osmundsen,Institutt for strategi og ledelse. (Hovudemneansvarleg)

Førsteamanuensis Karen Stendal, Institutt for strategi og ledelse.

Professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse.