Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

ELE426 Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

Vår 2022

 • Innhold

  ELE426 er kurs i norsk for studenter som har tatt nivåene NOR10 og NOR11, eller har tilsvarende nivå i norsk.  Fokuset for kurset er på hvordan man kan kommunisere godt på norsk i profesjonelle sammenhenger, og kurset tar opp både språklige emner, og diskuterer tema norsk økonomi og samfunnsliv.

 • Læringsutbytte

  Ved studiets slutt:

  Kunnskap

  • har du et bredt innblikk inn i og forståelse for norsk samfunnsliv
  • har du forståelse for norsk næringsliv
  • har du innsikt i norsk demografi og politikk
  • har du forståelse for norske kulturelle koder

  Ferdigheter

  • har du gode praktiske ferdigheter i norsk språk med vekt på det økonomiske språket
  • kan du uttrykke deg på godt norsk og i ulike økonomisk-administrative sjangre.
  • behersker du de formelle kriteriene i de økonomisk-administrative sjangrene; brev og epost, rapport, notat, saksfremlegg

  Generell kompetanse

  • kommuniserer du muntlig og skriftlig på norsk i de fleste sammenhenger, og kan avpasse språket etter den gitte konteksten
  • presenterer og argumenterer du for en sak i et godt og passende språk
  • har du interkulturell kompetanse og forståelse for ulike kulturelle koder

 • Undervisningsopplegg

  The course is focused on student-active learning. The lectures are a combination of presentations, group work, exercises and presentations,  individual oral and written practice, as well as conversation classes. 

  Oral participation is a very important part of the course and active participation is a prerequisite.

  Due to the corona situation, and the fact that not all students will be able to come to campus, the presentation of new material will also be available online, and there will be organised virtual practice groups if needed.

 • Adgangsbegrensing

  Kurset er et tilbud til studenter med begrenset kjennskap til norsk språk. Studenter med norsk som morsmål eller norsk som andrespråk vil ikke bli tatt opp på kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR11 eller tilsvarende kunnskap (tilsvarende nivå B1)

 • Krav til kursgodkjenning

  Tema for semesteroppgaven må godkjennes av kursansvarlig

 • Vurderingsordning

  Den endelige vurderingen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

  Mappeoppgave (60%) - karakterskala A-F

  Mappen skal bestå av 3 tekster:

  To kortere tekster  som teller 20% hver av den skriftlige karakteren.

  1. En tekst gitt i løpet av semesteret med en ukes frist over et gitt tema
  2. En lytte- og skriveoppgave (sammendrag fra en lydfil), gjort på en gitt dato

  En lengre tekst over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1400 ord. Den teller 60% av den skriftlige karakteren.

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret. Mappen får én karakter. 

  Muntlig eksamen (40%): karakterskala A-F

  Studenten får 20 minutter til å lese og lage et sammendrag av en gitt tekst. Selve eksamen består av ca. 10 minutter presentasjon av sammendraget og diskusjon av tema knyttet til det og ca 10 minutter samtale om pensumrelatert(e) emne(r). 

  Det gis separat karakter for mappen og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk, norsk som andrespråk - Arbeidsbok

  Tekster som blir delt ut i timene og tilgjengelig på Canvas

   

  Anbefalt litteratur

  Bokmålsordboka

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021

Kursansvarlig

Kari Johanne Oma , Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon