Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

ELE426 Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

Vår 2024

 • Innhold

  ELE426 er emne i norsk for studenter som har tatt nivåene NOR10 og NOR11, eller har tilsvarende nivå i norsk. Fokuset for emnet er på hvordan man kan kommunisere godt på norsk i profesjonelle sammenhenger. Emnet tar opp språklige emner i tillegg til å diskutere norsk økonomi og samfunnsliv.

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning:

  Kunnskap

  • har du et bredt innblikk inn i og forståelse for norsk samfunnsliv
  • har du forståelse for norsk næringsliv
  • har du innsikt i norsk demografi og politikk
  • har du forståelse for norske kulturelle koder

  Ferdigheter

  • har du gode praktiske ferdigheter i norsk språk med vekt på det økonomiske språket
  • behersker du de formelle kriteriene i gitte økonomisk-administrative sjangre

  Generell kompetanse

  • kommuniserer du muntlig og skriftlig på norsk i de fleste sammenhenger, og kan tilpasse språket til den gitte konteksten
  • presenterer og argumenterer du for en sak i et godt og passende språk
  • har du interkulturell kompetanse og forståelse for ulike kulturelle koder

 • Undervisningsopplegg

  Emnet har et studentaktivt fokus. Undervisningen er en kombinasjon av presentasjoner, gruppearbeid, oppgaver og presentasjoner, individuelle skriftlige og muntlig øvinger, og dessuten konversasjonsgrupper.

  Muntlig aktivitet er svært viktig i emnet og aktiv deltakelse er en betingelse.

 • Adgangsbegrensing

  Emnet er et tilbud til studenter med begrenset kjennskap til norsk språk (se krav om forkunnskap). Studenter med norsk som morsmål eller norsk som andrespråk vil ikke bli tatt opp i emnet.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR11 eller tilsvarende kunnskap (tilsvarende nivå B1 i CEFR)

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Tema for semesteroppgaven må godkjennes av emneansvarlig.

  Førsteutkast for semesteroppgaven må leveres innen en gitt frist.

  Boken eller tekstsamlingen som skal presenteres på muntlig eksamen, må godkjennes av emneansvarlig innen en gitt frist.

 • Vurderingsordning

  Den endelige vurderingen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

  Mappeoppgave (60%) - karakterskala A-F

  Mappen skal bestå av 2 tekster:

  1. Semesteroppgave: En lengre tekst over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1400 ord.

  2. Et refleksjonsnotat knyttet til egen faglige utvikling og arbeidet med semesteroppgaven.

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret. Karakteren blir da på sluttproduktet som helhet, der en også legger vekt på hvordan studenten har utviklet seg underveis. Mappen får én karakter.

  Muntlig eksamen (40%): karakterskala A-F

  Studenten har lest en avtalt bok eller tekstsamling. Eksamen består av ca.10 minutter presentasjon og samtale om denne. I tilleg kommer ca 10 minutter samtale om pensumrelatert(e) emne(r).

  Det gis separat karakter for mappen og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Se Leganto

  Anbefalt litteratur

  Se Leganto

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Kari Johanne Oma, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon