Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

ELE426 Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

Høst 2020

 • Innhold

  ELE426 er kurs i norsk for studenter som har tatt nivåene NOR10 og NOR11, eller har tilsvarende nivå i norsk.  Fokuset for kurset er på hvordan man kan kommunisere godt på norsk i profesjonelle sammenhenger, og kurset tar opp både språklige emner, og diskuterer tema norsk økonomi og samfunnsliv.

 • Læringsutbytte

  Ved studiets slutt:

  Kunnskap

  • har du et bredt innblikk inn i og forståelse for norsk samfunnsliv
  • har du forståelse for norsk næringsliv
  • har du innsikt i norsk demografi og politikk
  • har du forståelse for norske kulturelle koder

  Ferdigheter

  • har du gode praktiske ferdigheter i norsk språk med vekt på det økonomiske språket
  • kan du uttrykke deg på godt norsk og i ulike økonomisk-administrative sjangre.
  • behersker du de formelle kriteriene i de økonomisk-administrative sjangrene; brev og epost, rapport, notat, saksfremlegg

  Generell kompetanse

  • kommuniserer du muntlig og skriftlig på norsk i de fleste sammenhenger, og kan avpasse språket etter den gitte konteksten
  • presenterer og argumenterer du for en sak i et godt og passende språk
  • har du interkulturell kompetanse og forståelse for ulike kulturelle koder

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger

  Individuelle oppgaver

  Individuelle presentasjoner

  Gruppeoppgaver

  Gruppepresentasjoner

  Diskusjoner

 • Adgangsbegrensing

  Kurset er et tilbud til studenter med begrenset kjennskap til norsk språk. Studenter med norsk som morsmål eller norsk som andrespråk vil ikke bli tatt opp på kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR11 eller tilsvarende kunnskap (tilsvarende nivå B1)

 • Krav til kursgodkjenning

  Tema for semesteroppgaven må godkjennes av kursansvarlig

 • Vurderingsform

  Den endelige vurderingen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

  Mappeoppgave (60%) - karakterskala A-F

  Mappen skal bestå av 3 tekster:

  To kortere tekster  som teller 20% hver av den skriftlige karakteren.

  1. En tekst gitt i løpet av semesteret med en ukes frist over et gitt tema
  2. En lytte- og skriveoppgave som blir gjort i klassen (dato vil bli opplyst i begynnelsen av semesteret).

  En lengre tekst over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1400 ord. Den teller 60% av den skriftlige karakteren.

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret.

  Muntlig eksamen (40%): karakterskala A-F

  Den muntlige eksamen består av ca. 10 minutters presentasjon / resymé av innholdet i utlevert tekst etter 20 minutters forberedelsestid, samt samtale om pensumrelatert(e) emne(r).

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk, norsk som andrespråk - Arbeidsbok

  Tekster som blir delt ut i timene og tilgjengelig på Canvas

   

  Anbefalt litteratur

  Maagerø og Simonsen: Norway: Culture and Society

  Bokmålsordboka

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020

Merknad: Grunna koronasituasjonen må det ventes at deler av denne kursbeskrivinga blir endra før høsten. Særlig gjelder dette undervisningsform, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform.

Kursansvarlig

Klara Sjo