Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

ELE426 Norwegian Language III Norsk samfunns- og næringsliv

Høst 2024

 • Innhold

  ELE426 er det tredje emnet i norsk språk. Emnet bygger på Nor11 og Nor10, og fokuserer på hvordan man kan kommunisere godt på norsk i profesjonelle sammenhenger. Norske næringer, økonomi, og samfunnsliv blir belyst gjennom autentiske og pedagogiske tekster. Vi drøfter bærekraftsperspektiver opp mot temaene vi tar for oss. Vi legger vekt på en studentaktiv undervisningsform og bygger på det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) med hensyn til undervisningsaktiviteter og vurdering, slik at studentene skal nå nivå B1 i løpet av semesteret.

  Nivå: B1

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning:

  Kunnskap

  • har du et bredt innblikk i og forståelse for norsk samfunnsliv
  • har du forståelse for norsk næringsliv
  • har du innsikt i norsk demografi og politikk
  • har du forståelse for norske kulturelle koder

  Ferdigheter

  • har du gode praktiske ferdigheter i norsk språk med vekt på språkbruk i profesjonelle sammenhenger
  • kan du presentere, diskutere og argumentere i et godt og passende språk

  Generell kompetanse

  • kommuniserer du muntlig og skriftlig på norsk i de fleste sammenhenger, og kan tilpasse språket til den gitte konteksten
  • har du interkulturell kompetanse og forståelse for ulike kulturelle koder

 • Undervisningsopplegg

  Emnet har et studentaktivt fokus. Undervisningen er en kombinasjon av presentasjoner, gruppearbeid, oppgaver og presentasjoner, individuelle skriftlige og muntlig øvinger, og dessuten konversasjonsgrupper.

  Muntlig aktivitet er svært viktig i emnet og aktiv deltakelse er en betingelse.

 • Adgangsbegrensing

  Emnet er et tilbud til studenter med begrenset kjennskap til norsk språk (se krav om forkunnskap). Studenter med norsk som morsmål eller norsk som andrespråk vil ikke bli tatt opp i emnet.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR11 eller tilsvarende kunnskap (tilsvarende nivå A2 i CEFR)

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Tema for semesteroppgaven må godkjennes av emneansvarlig.

  Førsteutkast for semesteroppgaven må leveres innen en gitt frist.

  Boken eller tekstsamlingen som skal presenteres på muntlig eksamen, må godkjennes av emneansvarlig innen en gitt frist. 

  Studentene må gjennomføre en muntlig presentasjon av et valgfritt emne, knyttet til norsk samfunnsliv, næringsliv eller kultur.

  Obligatoriske arbeidskrav er kun  gyldig i det semesteret de er avlagt.

 • Vurderingsordning

  Den endelige vurderingen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

  Mappeoppgave (50%) - karakterskala A-F

  Mappen skal bestå av 2 tekster:

  1. Semesteroppgave: En tekst   over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1400 ord.

  2. Et refleksjonsnotat knyttet til egen faglige utvikling og arbeidet med semesteroppgaven.

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret. Karakteren blir da på sluttproduktet som helhet, der en også legger vekt på hvordan studenten har utviklet seg underveis. Mappen får én karakter.

  Muntlig eksamen (50%): karakterskala A-F

  Muntlig eksamen består av tre deler med ca. 10 min på hver del.

  Studenten har lest en avtalt bok eller tekstsamling, som kandidaten presenterer og samtaler om. Studenten skal så reflektere rundt tema for semesteroppgaven, kildebruk og skriveprosessen. Til slutt blir det samtale om pensumrelaterte emner. 

  Det gis separat karakter for mappen og muntlig. Begge vurderingselementer må bestås i samme semester.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Se Leganto

  Anbefalt litteratur

  Se Leganto

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Universitetslektor Kari Johanne Oma, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.