Norwegian Language III: Norwegian Business and Society

ELE426 Norwegian Language III: Norwegian Business and Society

 • Topics

  Topics

  Topics

  Topics from Norwegian business and society (Norwegian political system and structures, the welfare state)

  Norwegian business and challenges in Norwegian economy (Norwegian economical policy, Norwegian business, water, oil and alternative energies)

   

  Professional genres:

  Letters, emails, memos, reports, essays  

 • Learning outcome

  Learning outcome

  Upon successful completion the student will:

  Knowledge

  • Have a broad insight into and an understanding of the Norwegian society
  • Have an understanding of Norwegian business
  • Have insights into Norwegian demography and politics
  • Understand Norwegian cultural codes

  Skills

  • Have good practical knowledge in Norwegian language with emphasis on the economic and administrative language.
  • Be able to express themselves well in Norwegian and in various economic and administrative genres.
  • Have command of the formal criteria of the economic and administrative genres: letters and emails, reports, memos, case presentation

  General competences

  • Be able to communicate in written and spoken Norwegian in most contexts and adapt the language after the contexts it is used in.
  • Be able to present and argue for a case in a good and suitable language.
  • Have intercultural competence and understanding of different cultural codes.

 • Teaching

  Teaching

  Lectures Individual tasks Individual presentations Group Tasks Group Presentations Discussions

 • Restricted access

  Restricted access

  This course is reserved for students with a limited knowledge of the Norwegian language. Students with Norwegian as mother-tongue or Norwegian as a second language will not be accepted for the course.

 • Required prerequisites

  Required prerequisites

  NOR11 or equivalent knowledge (corresponding to level B1)

 • Requirements for course approval

  Requirements for course approval

  To muntlige presentasjoner og to skriftlige oppgaver.

  En lengre individuell mappeoppgave om gitt tema skal være godkjent før eksamen.

 • Assessment

  Assessment

  Den endelige evalueringen består av to deler, mappeoppgave og muntlig eksamen.

   

  Mappeoppgave 60 % av den totale karakteren: karakterskala A-F

   

  Mappen skal bestå av 3 tekster;

  2 tekster kortere tekster i en gitt økonomisk administrativ sjanger (rapport, notat el) som teller 20% hver av skriftlig karakteren.

  En lengre tekst over et selvvalgt emne knyttet til norsk nærings- eller samfunnsliv på ca 1000 1400 ord teller 60% av skriftlig karakter.

  De skriftlige oppgavene skal leveres inn på tidspunkt som blir fastsatt og oppgitt i begynnelsen av semesteret.

   

  Muntlig eksamen - 40% av den totale karakteren - karakterskala A-F

  Den muntlige eksamen består av ca. 10 minutters presentasjon / resymé av innholdet i utlevert tekst etter 20 minutters forberedelsestid, samt samtale om pensumrelatert(e) emne(r).

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Grading Scale

  Grading Scale

  A-F

 • Semester

  Semester

  Autumn

 • Literature

  Literature

  Obligatorisk litteratur

  Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk, norsk som andrespråk - Arbeidsbok

  Tekster som blir delt ut i timene og lagt ut på itslearning

   

  Anbefalt litteratur

  Maagerø og Simonsen: Norway: Culture and Society

  Bokmålsordboka

Overview

ECTS Credits
7.5
Teaching language
Norwegian
Semester
Autumn

Course responsible

 Klara Sjo