Emner i bachelorstudiet

Emner i bachelorstudiet

For studenter som begynte studiet fra og med høsten 2015.

Bachelorstudiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester.

For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden.

Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valgfag på utveksling. De obligatoriske emnene BED3 og SAM3 tar du i sjette semester, og MET4 tas i femte semester. 

Obligatoriske emner

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
BED1 BED1Grunnleggende bedriftsøkonomi 7.5 Høst
IKE1 IKE1Introduksjonskurs i etikk 3.8 Høst
MET1 MET1Matematikk for økonomer 7.5 Høst
SAM1 SAM1Introduksjon til samfunnsøkonomi 3.8 Høst
MET2 MET2Statistikk for økonomer 7.5 Vår
SAM2 SAM2Mikroøkonomi I 7.5 Vår
SOL1 SOL1Psykologi og ledelse 7.5 Vår
BED2 BED2Finansregnskap 7.5 Høst
MET3 MET3Databehandling for økonomer 7.5 Høst
RET1 RET1Rettslære for økonomer 7.5 Høst
SOL2 SOL2Markedsføring 7.5 Høst
BED3 BED3Investering og finans 7.5 Vår
MET4 MET4Empiriske metoder 7.5 Høst Vår
SAM3 SAM3Makroøkonomi 7.5 Vår
BED4 BED4Bedriftsøkonomiske beslutninger 7.5 Høst
SAM4 SAM4Internasjonal handel og velferdsteori 7.5 Høst
SOL3 SOL3Organisasjonsteori 7.5 Høst
BED5 BED5Økonomisystemer og - styring 7.5 Vår
SOL4 SOL4Strategisk ledelse 7.5 Vår

Valgfag

Valgemner i engelsk

Kode Navn Stp Semester
ENG10 ENG10English for Business I 7.5 Høst
ENG11 ENG11English for Business II 7.5 Vår

Valgemner i finans

Kode Navn Stp Semester
FIN10 FIN10Introductory Applied Finance 7.5 Vår
FIN11 FIN11Trading and Market Microstructure 7.5 Høst

Valgemner i foretaksøkonomi

Kode Navn Stp Semester
FOR10 FOR10Introductory Mathematical Finance 7.5 Vår
FOR11 FOR11Taxation and Policy Analysis (expired) 7.5 Vår
FOR12 FOR12Economic Crime: Detection and Prevention 7.5 Høst Vår
FOR13 FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet (expired) 7.5 Høst

Valgemner i fransk

Kode Navn Stp Semester
FRA10 FRA10Fransk økonomisk språk 7.5 Høst
FRA11 FRA11Fransk fagkommunikasjon 7.5 Vår
FRA12 FRA12Frankrike 7.5 Vår
FRA13 FRA13Fransk kunst og litteratur (utgått) 7.5 Vår

Valgemner i japansk

Kode Navn Stp Semester
JAP10 JAP10Japansk 1 7.5 Høst
JAP11 JAP11Japansk 2 7.5 Vår
JAP12 JAP12Japansk 3 7.5 Høst

Valgemner i matematikk

Kode Navn Stp Semester
MAT10 MAT10Analyse og lineær algebra 7.5 Vår
MAT11 MAT11Differens- og differensiallikninger 7.5 Høst
MAT12 MAT12Matematisk statistikk 7.5 Høst
MAT13 MAT13Optimering 7.5 Vår

Valgemner RRR

Kode Navn Stp Semester
RET12 RET12Finans- og kredittrett 7.5 Høst
RET13 RET13Foretaksrett 7.5 Vår
RET14 RET14Skatterett 7.5 Vår
RRR10 RRR10Corporate Governance and Management Control 7.5 Høst
RRR11 RRR11Finansregnskap i produsentperspektivet 7.5 Høst
RRR12 RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice (inactive) 7.5 Vår

Valgemner i samfunnsøkonomi

Kode Navn Stp Semester
SAM10 SAM10Anvendt økonomisk geografi 7.5 Høst
SAM11 SAM11Global Transformation (expired) 7.5 Vår
SAM12 SAM12Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid 7.5 Høst
SAM13 SAM13Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 7.5 Vår
SAM14 SAM14Historical Development of Modern Business 7.5 Vår
SAM15 SAM15Firm Strategy and Competition 7.5 Høst
SAM16 SAM16Economic Growth and Development 7.5 Vår
SAM17 SAM17Økonomi og psykologi 7.5 Vår
SAM18 SAM18Maritime History and Economics 7.5 Høst
SAM19 SAM19The Economics of the Firm 7.5 Vår
SAM20 SAM20The Economics of Resource Rich Countries 7.5 Høst
SAM21 SAM21Norway: Economy, History, Politics and Society 7.5 Vår

Valgemner i strategi og ledelse

Kode Navn Stp Semester
SOL10 SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice 7.5 Høst
SOL11 SOL11Prosjektledelse 7.5 Vår
SOL12 SOL12Management Consulting 7.5 Høst Vår
SOL13 SOL13Purchasing Strategy and Supply Chain Management 7.5 Høst
SOL14 SOL14Cases in Strategy and Marketing (Expired) 7.5 Vår
SOL15 SOL15Social Media Networks (Expired) 7.5 Høst
SOL16 SOL16Introduction to International Business 7.5 Vår
SOL17 SOL17Business Intelligence 7.5 Vår
SOL18 SOL18Digital forretningsforståelse 7.5 Høst
SOL19 SOL19Effektiv markedsføring: Cases 7.5 Vår

Valgemner i spansk

Kode Navn Stp Semester
SPA10 SPA10Spansk språk 7.5 Høst
SPA11 SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden 7.5 Vår
SPA12 SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden 7.5 Vår
SPA13 SPA13Economía y sociedad en el mundo hispanohablante 7.5 Høst

Valgemner i tysk

Kode Navn Stp Semester
TYS10 TYS10Tysk økonomisk språk 7.5 Høst
TYS11 TYS11Tysk økonomisk språk II 7.5 Vår
TYS12 TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land 7.5 Vår
TYS13 TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn 7.5 Vår

Valgemner i økonomi og administrasjon

Kode Navn Stp Semester
ELE11 ELE11Intercultural Communication: a Nordic Perspective 6 Vår
FSK10 FSK10East Asian Culture and Communication 7.5 Vår