Economía y sociedad en el mundo hispanohablante (ikke tilbudt)

SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante (ikke tilbudt)

Høst 2024

 • Innhold

  SPA13 "Economía y sociedad en el mundo hispanohablante" er det mest avanserte spanskkurset på NHH og det forutsetter SPA10 og SPA20 (tidligere SPA11/SPA12). Kurset fokuserer på økonomi, samfunn og politikk i den spansktalende verden, samt på skriftlig og muntlig kommunikasjon i profesjonelle sammenhenger.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Studenten har ved fullført kurs:

  - solide praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - gode kunnskaper om sentrale økonomiske, politiske og samfunnsmessige forhold i den spansktalende verden

  - grunnleggende kunnskaper om forretningskultur og -kommunikasjon i den spansktalende verden

  Ferdigheter

  Studenten kan ved fullført kurs:

  - skrive et essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - produsere en allmennspråklig og/eller økonomisk fagspråklig tekst på spansk

  - føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på spansk

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i forretningssammenheng

  Generell kompetanse:

  Ved fullført kurs kan studenten

  - kommunisere skriftlig og muntlig på spansk i privat sammenheng og i jobbsammenheng

  - holde seg oppdatert på økonomi, politikk og andre samfunnsforhold i den spanskspråklige verden

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

  En ukes ekskursjon til Buenos Aires organiseres i oktober under forutsetning av at det er nok påmeldte deltakere.

 • Krav til forkunnskaper

  Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende 2 moduler - SPA10 og SPA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 individuelle skriftlige oppgaver og en muntlig presentasjon som vurderes med godkjent/ikke godkjent.

  Gjentak: Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) er gyldig selv om kravene til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) er blitt endret.

 • Vurderingsordning

  Individuell semesteroppgave (50 %), Varighet: 3 uker

  Muntlig eksamen 30 min. (50 %): Presentasjon av semesteroppgaven samt eksaminasjon om emner fra pensum.

  Det gis separat karakter for semesteroppgave og muntlig eksamen. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed begge deler bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet Canvas og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  Kompendium

  Forelesningsslides og annet materiale lagt ut på Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Spansk
Semester

Høst. Tilbys ikke høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.