English for Business II

ENG11 English for Business II

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  English for Business II er andre kurs  i engelsk valgfag. Det gir et svært godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: The economy of the UK and the US, Banking, Financial markets, Corporate finance, Business cycles and government intervention og Language, business and culture. Activities omfatter case, presentasjoner og forhandlinger.

 • Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført kurs

  Kunnskap

  • bruke økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • bruke det engelske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • god innsikt i viktige emner innen handel og næringsliv
  • god innsikt i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

   

  Ferdigheter

  • gi lengre presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere komplekse engelskspråklige profesjonelle situasjoner som forhandlinger på en hensiktsmessig måte

   

  Generell kompetanse

  • god innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Dette er i likhet med English for Business I et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et topic blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi- og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset. For å få godkjent valgfaget må man ta både English for Business I og II. English for Business I må være bestått før man kan ta English for Business II.

 • Krav til forkunnskaper

  ENG10 English for Business I (eventuelt ENG010 Professional English I for studenter som kun har tatt første modul av engelsk valgfag før omleggingen til nytt opplegg H15).

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer ENG011

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk frammøte i 75 % av undervisningen

  Et sett av nettbaserte språktester (leveres via Canvas)

 • Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (jobbsøknad med CV, to rapporter, hvorav én med "executive summary")
  • 2 muntlige oppgaver (filmet individuell presentasjon, filmet forhandlingssekvens)

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  PC eller nettbrett

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Hansen, E. (2007). Bedre engelsk forretningsspråk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E. & Lind, Å. (2010). Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Hansen, E., Lind Å. (2008). Engelsk- norsk økonomisk-juridisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Vår 2019

Kursansvarlig

Gisle Andersen, Trine Dahl og Claudia Förster Hegrenæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon