English for Business II

ENG11 English for Business II

Høst 2021

 • Innhold

  English for Business II er andre kurs i engelsk valgfag. Det gir et svært godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Fokus ligger på fagterminologi og fagkommunikasjon. Kurset er nært knyttet til fagkunnskap i andre kurs i NHHs bachelorstudium og er skreddersydd for de som ønsker kompetanse i å kommunisere slik kunnskap på engelsk. Kurset har to hovedkomponenter, Business topics og Activities. Business topics omfatter følgende emner: UK/US trade, economy and society, Banking, Financial markets, Corporate finance, Business cycles and government intervention og Language, business and culture. Activities omfatter f.eks. case, presentasjoner og forhandlinger.

 • Læringsutbytte

  Studenten kan / har ved fullført kurs

  Kunnskap

  • bruke økonomisk-administrativ og juridisk terminologi og fraseologi som er relevant for norske virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk, både internt og eksternt
  • bruke det engelske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringsliv og offentlige virksomheter
  • god innsikt i viktige emner innen handel og næringsliv
  • god innsikt i økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Storbritannia og USA som er av spesiell betydning for handel og næringsliv

   

  Ferdigheter

  • gi lengre presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • håndtere komplekse engelskspråklige profesjonelle situasjoner som forhandlinger på en hensiktsmessig måte

   

  Generell kompetanse

  • god innsikt i viktige kommunikasjonsprinsipper for skriftlig og muntlig fagkommunikasjon på engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Dette er i likhet med English for Business I et kurs der interaktiv læring står i fokus. De to hovedkomponentene Business topics og Activities er tett knyttet sammen. Et topic blir introdusert gjennom en video og/eller forelesning og så videre utbygget via muntlige og skriftlige aktiviteter. Noen av aktivitetene vil være nettbaserte, andre vil være organisert som individuelle eller gruppebaserte aktiviteter i timene. Undervisningsspråket er engelsk, men norsk brukes for å utvikle terminologi- og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette kurset.

  Våren 2021 vil kurset tilbys digitalt hvis Korona-situasjonen krever dette.

 • Krav til forkunnskaper

  For å få godkjent valgfaget må man ta både ENG10 English for Business I og ENG11 English for Business II. ENG10 må være bestått før man kan ta ENG11.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk frammøte i minst 75 % av undervisningen

  Et sett av nettbaserte tester i terminologi/vokabular (leveres som quizzer i Canvas)

 • Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver (jobbsøknad med CV, to rapporter, hvorav én med "executive summary"; en av rapportene er en gruppeoppgave)
  • 2 muntlige oppgaver (filmete individuelle presentasjoner)

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  PC eller nettbrett brukes i alle forelesningstimer. Kurset har nettoppgaver i grammatikk, vokabular og terminologi.

 • Litteratur

  Pensumtekster, forelesningsslides og annet materiale lagt ut i Canvas

  Anbefalte ordbøker o.l.:

  Clark, S., Pointon, G. (2014). Words: A user's guide. Abingdon, Oxon/New York: Routledge.

  Collins Business Vocabulary in Practice.

  English for Learners: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners

  Longman Business English Dictionary. Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk med betydelig innslag av norsk fagterminologi. Kompetanse i norsk er derfor en forutsetning for å kunne fullføre kurset.
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

professor Gisle Andersen, professor Anne Kari Bjørge, professor Trine Dahl og førsteamanuensis Claudia Förster Hegrenæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon