Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

SOL21 Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

Vår 2024

 • Innhold

  Formålet med dette emnet er, enkelt fortalt, å lære deg strategier og prinsipper for å leve et mer lykkelig liv. Basert på forskning fra psykologi og atferdsøkonomi lærer du hvordan mennesker, organisasjoner og konsumenter kan unngå feilslutninger, ta bedre beslutninger og bli mer tilfredse.

  Emnet er inspirert av "Psychology and the Good Life", det mest populære kurset på Yale University noensinne. I emnet fokuserer vi på to hovedspørsmål: 1) Hva gjør oss lykkelige? og 2) Hva gjør organisasjoner og konsumenter lykkelige?

  Viktige temaer er: Psykologiske skjevheter, valgarkitektur ('nudging'), behov og motivasjon, selvkontroll, vaner, tid versus penger, sosial identitet og status, autonomi, entreprenørskap, helse, rettferdighet og sosialt ansvar.

  Undervisningen er en blanding av plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og en oppgave.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten har ved fullført emne:

  • Bred kunnskap om sentrale temaer innen lykke og "well-being" .
  • Kjennskap til sentrale forskningsartikler og perspektiver relevant for å forstå hvordan mennesker, organisasjoner og konsumenter kan oppnå høyere tilfredshet og lykke.
  • Dybdekunnskap om ett selvvalgt tema innen emnets pensum.

  Ferdigheter

  Studenten kan ved fullført emne:

  • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater for å kunne gjøre seg selv og medarbeidere lykkelige og i stand til å ta velbegrunnede valg.
  • Sammenfatte og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap om hva som gjør individer, organisasjoner og konsumenter lykkelige.

  Generell kompetanse

  Studenten kan ved fullført emne:  

  • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i pensum og anvende sentral kunnskap fra emnet i vurderinger og beslutninger i eget liv og egen yrkeskarriere.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og gruppebasert oppgave

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent selv-refleksjonsnotat (2 sider) knyttet til oppgaver/øvelser som skal gjennomføres individuelt

 • Vurderingsordning

  1 time individuell multiple choice breddetest (30% vekt). Gjennomføres som en hjemmeeksamen.

  Gruppebasert semesteroppgave på selvvalgt tema (70% vekt). Hver gruppe består av 3 - 5 studenter.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SOL21 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen

 • Litteratur

  Elektronisk kompendium med utvalgte artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Helge Thorbjørnsen, Institutt for strategi og ledelse (Hovedemneansvarlig)

Professor Micael Dahlen, Institutt for strategi og ledelse