Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

SOL21 Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

Høst 2018

Vår 2019
  • Innhold

    Kursbeskrivelse kun tilgjengelig fra vår 2019.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Første gang våren 2019