Japansk 3

JAP12 Japansk 3

Vår 2021

 • Innhold

  Dette kurset fokuserer på japansk språk på mellomtrinnet. Sammenlignet med de foregående kurs (JAP10 og JAP11) har dette kurset mer fokus på å kunne forstå og skrive tekster med de hjelpemidler som vil bli nyttige under videre språkstudier i Japan.  

 • Læringsutbytte

   Ved fullført kurs:

  kunnskaper

  • har studenten gode kunnskaper om det japanske språksystemet

  ferdigheter

  • kan studenten lese og skrive ca. 250 kanji
  • kan studenten lese autentiske tekster på japansk
  • kan studenten skrive egne japanske tekster på PC

  Generell kompetanse

  • har studenten forståelse for hvordan kulturelle og sosiale faktorer er inkorporert i det japanske språk

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gis som vanlig klasseromsundervisning når det har minimum 3 påmeldte studenter. Kurs med mindre enn tre studenter gis som lesekurs.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP11 eller tilsvarende kunnskaper.

 • Krav til kursgodkjenning

  Innlevering av minimum 5 kapitler i arbeidsbok til Genki 2

 • Vurderingsform

  Mappeinnlevering bestående av leseforståelse av ukjente tekster (oppgave 1 og 2), tekstproduksjon (oppgave 3) og kanjitest (oppgave 4). Hver oppgave vektes ca. 25%. Oppgave 1-3 kan studenten forbedre fram til endelig innlevering digitalt. Oppgave 4 er en times skoleeksamen og må skrives for hånd.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk (kan undervises på engelsk om nødvendig)
Semester

Høst. Tilbys ikke høsten 2020.

Merknad: Grunna koronasituasjonen må det ventes at deler av denne kursbeskrivinga blir endra før høsten. Særlig gjelder dette undervisningsform, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform.

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon