Japansk 3

JAP12 Japansk 3

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Dette kurset fokuserer på japansk språk på mellomtrinnet. Sammenlignet med de foregående kurs (JAP10 og JAP11) har dette kurset mer fokus på å kunne forstå og skrive tekster med de hjelpemidler som vil bli nyttige under videre språkstudier i Japan.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs:

  kunnskaper

  • har studenten gode kunnskaper om det japanske språksystemet

  ferdigheter

  • kan studenten lese og skrive ca. 250 kanji
  • kan studenten lese autentiske tekster på japansk
  • kan studenten skrive egne japanske tekster for hånd og på PC

  Generell kompetanse

  • har studenten forståelse for hvordan kulturelle og sosiale faktorer påvirker japansk språk og kommunikasjon

 • Undervisningsopplegg

  Kurset gis som vanlig klasseromsundervisning når det har minimum 3 påmeldte studenter. Kurs med mindre enn tre studenter gis som lesekurs.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP11 eller tilsvarende kunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering av seks kapitler i arbeidsbok til Genki 2

 • Vurderingsordning

  Mappeinnlevering bestående av leseforståelse av ukjente tekster (oppgave 1 og 2), tekstproduksjon (oppgave 3) og kanjitest (oppgave 4). Hver oppgave vektes ca. 25%. Oppgave 1-3 kan studenten forbedre fram til endelig innlevering digitalt. Oppgave 4 er en times skoleeksamen og må skrives for hånd. Hvis skoleeksamen ikke er gjennomførbart, kan oppgave 4 gis som en muntlig eksamen over zoom.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk (kan undervises på engelsk om nødvendig)
Semester

Høst. Ikke tilbudt høsten 2022.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon