Japansk 3

JAP12 Japansk 3

Høst 2024

 • Innhold

  Dette emnet fokuserer på japansk språk på mellomtrinnet. Sammenlignet med de foregående emner (JAP10 og JAP11) har dette emnet mer fokus på å kunne forstå og skrive tekster med de hjelpemidler som vil bli nyttige under videre språkstudier i Japan.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne:

  kunnskaper

  • har studenten gode kunnskaper om det japanske språksystemet

  ferdigheter

  • kan studenten lese og skrive ca. 250 kanji
  • kan studenten lese autentiske tekster på japansk
  • kan studenten skrive egne japanske tekster for hånd og på PC

  Generell kompetanse

  • har studenten forståelse for hvordan kulturelle og sosiale faktorer påvirker japansk språk og kommunikasjon

 • Undervisningsopplegg

  Emnet gis som vanlig klasseromsundervisning når det har minimum 3 påmeldte studenter. Kurs med mindre enn tre studenter gis som lesekurs.

 • Krav til forkunnskaper

  Emnet forutsetter JAP11 eller tilsvarende kunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering av seks kapitler i arbeidsbok til Genki 2

 • Vurderingsordning

  Mappeinnlevering bestående av leseforståelse av ukjente tekster (oppgave 1 og 2), tekstproduksjon (oppgave 3) og kanjitest (oppgave 4). Hver oppgave vektes ca. 25%. Oppgave 1-3 kan studenten forbedre fram til endelig innlevering digitalt. Oppgave 4 er en times skoleeksamen og må skrives for hånd. Hvis skoleeksamen ikke er gjennomførbart, kan oppgave 4 gis som en muntlig eksamen over zoom.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki II. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

 • Hjelpemidler til eksamen

  oppgave 1-3 i mappen: alle hjelpemidler tillatt

  oppgave 4 i mappen: ingen hjelpemidler tillatt.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk (kan undervises på engelsk om nødvendig)
Semester

Høst. Tilbys ikke høsten 2023.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon