Grønn teknologi og forretningsmuligheter

SAM23 Grønn teknologi og forretningsmuligheter

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Kurset gir innsikt hvordan grønn klimavennlig teknologi blir introdusert i enkelte bransjer og hvordan dette skaper forretningsmuligheter.

  Ulike bolker vil fokusere på hvordan konkrete bransjer tar i bruk ny grønn teknologi.

  Samspillet mellom forretningsmuligheter og rammevilkår/reguleringer blir diskutert med utgangspunkt i konkrete case.

  Det vil være utbredt bruk av gjesteforelesere fra norsk næringsliv.

 • Læringsutbytte

  Kurset gir innføring hvordan det grønne skiftet utspiller seg i viktige bransjer hos konkrete bedrifter.

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • har studenten bred kunnskap om hvordan det grønne skiftet skjer i viktige bransjer;
  • kan studenten diskutere samspillet mellom bedriftskonkurranse og mål om redusert klimaavtrykk.
  • har studenten grunnleggende kunnskaper om grønne teknologier.

  Ferdigheter

  • kan studenten vurdere hvordan bedrifter kan posisjonere seg for dra nytte av grønn teknologi og nye rammevilkår.
  • kan vurderer lønnsomhet til grønne prosjekter
  • kan vurdere hvordan politiske virkemiddel påvirker lønnsomhet

  Generell kompetanse

  • har studenten ha god innsikt i klimaavtrykk fra ulike bransjer.
  • kan studenten vurdere hvordan enkelte bransjer er forventet å utvikler seg for å redusere samlet utslipp.
  • kan studenten vurdere hvordan politiske virkemiddel påvirker bedrifters investeringer i grønn teknologier.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, gjesteforelesninger og forberedte diskusjoner.

 • Adgangsbegrensing

  Maksimalt 50 studenter. Dette emnet er adgangsbegrenset. Ser her for informasjon om hvordan du søker:

  https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne-bachelor/

  Søknadsfristen er 9.1

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjendt utkast til presentasjon.

 • Vurderingsordning

  Gruppepresentasjon (4-6 studenter): Vekt på karakteren 40%.

  Individuelt termpaper: Inntil 10 sider. Vekt på karakteren 60%. Tema vil delt ut senest 2 uker før siste forelesning og studentene har 3-4 uker på å levere inn.

  Termpaper kan skrives på norsk eller engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emnet er adgangsbesgrenset. Informasjon om hvordan du søker finner du her:

https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne-bachelor/

Søknadsfrist er 9. januar.

Emneansvarlig

Professor Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi