Grønn teknologi og forretningsmuligheter

SAM23 Grønn teknologi og forretningsmuligheter

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet gir innsikt hvordan grønn klimavennlig teknologi blir introdusert i enkelte bransjer og hvordan dette skaper forretningsmuligheter. Ulike bolker vil fokusere på hvordan konkrete bransjer tar i bruk ny grønn teknologi. Samspillet mellom forretningsmuligheter og rammevilkår/reguleringer blir diskutert med utgangspunkt i konkrete case.

  Det vil være utbredt bruk av gjesteforelesere fra norsk næringsliv.

 • Læringsutbytte

  Emnet gir innføring hvordan det grønne skiftet utspiller seg i viktige bransjer hos konkrete bedrifter.

  Ved fullført emne, kan studenten:

  Kunnskap

  • Forklare hvordan det grønne skiftet skjer i viktige bransjer.
  • Diskutere samspillet mellom bedriftskonkurranse og mål om redusert klimaavtrykk.
  • Gjøre rede for trender innen grønne teknologier.

  Ferdigheter

  • Vurdere hvordan bedrifter kan posisjonere seg for dra nytte av grønn teknologi og nye rammevilkår.
  • Vurdere lønnsomhet til grønne prosjekter.
  • Vurdere hvordan politiske virkemiddel påvirker lønnsomhet.

  Generell kompetanse

  • Identifiseret klimaavtrykk fra ulike bransjer.
  • Vurdere hvordan enkelte bransjer er forventet å utvikler seg for å redusere samlet utslipp.
  • Vurdere hvordan politiske virkemiddel påvirker bedrifters investeringer i grønn teknologier.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av forelesninger, gjesteforelesninger og forberedte diskusjoner.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent utkast til presentasjon.

 • Vurderingsordning

  Gruppepresentasjon (4-6 studenter): Vekt på karakteren 40%.

  Individuell semesteroppgave: Inntil 10 sider. Vekt på karakteren 60%. Tema vil bli delt ut senest 2 uker før siste forelesning og studentene har 3-4 uker på å levere inn.

  Termpaper kan skrives på norsk eller engelsk.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SAM23 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi