Grønn teknologi og forretningsmuligheter

SAM23 Grønn teknologi og forretningsmuligheter

Høst 2022

Vår 2023

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emnebeskrivelsen er under revisjon og vil blir publisert senere.