Fransk for næringslivet

FRA21 Fransk for næringslivet

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Fransk for næringslivet er første emnet i fransk valgfag. Formålet med FRA21 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på fransk i profesjonelle sammenhenger, både skriftlig og muntlig.

  Emnet er rettet mot nybegynnere og krever ingen forkunnskaper.

  Etter emnet har studentene mulighet til å gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i profesjonell fransk. Diplomet er utstedt av Handels- og industrikammeret i Paris. Diplomet er anerkjent av CEMS og av mange europeiske land (Frankrike, Sveits, Italia, Østerrike, Litauen osv.). Tilbudet om sertifisering er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta emnet.

  Nivå (CEFR): A2

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Har grunnleggende kunnskaper om det franske språksystem for å kunne produsere korte, skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet.
  • Har grunnleggende kunnskaper om fransk grammatikk og ordforråd for å kunne uttrykke seg i vanlige arbeidssituasjoner.

  Ferdigheter

  • Kan forstå de vesentligste elementene i enkle skriftlige dokumenter som er vanlige i arbeidslivet (notater, kalenderavtaler, skjemaer osv.)
  • Kan forstå det viktigste i et kort og forutsigbart budskap, ansikt til ansikt eller på telefonen, relatert til yrkesmessige situasjoner. 
  • Kan skrive korte eposter knyttet til profesjonelle aktiviteter 
  • Kan, med et enkelt språk, etablere sosial kontakt, beskrive sine erfaringer og aktiviteter, utveksle informasjon, uttrykke meninger og preferanser, stille spørsmål osv. i et begrenset antall praktiske situasjoner (presentere seg, presentere en kollega, oppgi sin stilling, ta imot informasjon på telefonen, osv.).

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere med fransktalende i profesjonelle sammenhenger, i et begrenset antall praktiske situasjoner om vanlige og kjente temaer.

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et emne der interaktiv læring står i fokus. Emnet bruker "flipped classroom" metoden der studenten forbereder seg på et gitt emne før timen. Timen organiseres som interaktiv og tilpasset gruppeundervisning med en blanding av gruppebaserte aktiviteter, gruppediskusjoner, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Emnet krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøyet PrepMyFuture er integrert i undervisningen.

  Annet

  Studentene i emnet vil få tilbud om a gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i profesjonell fransk. Diplomet er utstedt av Handels- og Industrikammeret i Paris (Chambre du Commerce et d'Industrie de Paris), og er internasjonalt anerkjent. Det må betales kursavgift for å ta sertifiseringsprøven. Tilbudet er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta emnet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet er rettet mot nybegynnere og krever ingen forkunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Et sett med nettbaserte språkøvelser på PrepMyFuture

  Obligatorisk deltakelse i 75% av undervisningen

  Obligatoriske innleveringer: 

  • 3 muntlige oppgaver
  • 1 skriftlig oppgave

 • Vurderingsordning

  Skriftlig digital skoleeksamen (2 timer) 50%

  Muntlig eksamen (forberedelsestid 10 min, eksamen 5 min) 50%

  Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  Det blir ikke arrangert vurdering i FRA21 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  PrepMyFuture

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1). Ordbok fransk-fransk eller fransk - et annet språk.

   

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk/norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Universitetslektor Anouck Jolicorps, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon