Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur

SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur

Høst 2018

Vår 2019
  • Innhold

    Kursbeskrivelse kun tilgjengelig fra vår 2019.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Første gang våren 2019