Japansk 2

JAP11 Japansk 2

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Dette kurset har fokus på å forstå japansk forretningskommunikasjon og å kunne bruke japansk i sosiale, men like fullt profesjonelle, sammenhenger. Realiapensum har fokus på japansk forretningskultur og kommunikasjon, handel Japan-Norge, og erfaringer fra norsk-japansk samhandling.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  kunnskaper

  • kunnskaper om japansk forretningskultur
  • kunnskaper om handel Norge-Japan
  • kunnskaper om samhandling mellom japanske og norske forretningsforbindelser

  ferdigheter

  • grunnleggende praktiske ferdigheter i japansk
  • kan føre en samtale om dagligdagse forhold

  Generell kompetanse

  • kan reflektere over hvordan språk og kultur påvirker forretningskommunikasjon

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Emnet stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

  Emnet kan også tas fra Japan. Studentene må ikke følge vår undervisning men oppfordres til å ta emner i japansk språk ved det japanske lærestedet. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) og eksamen er det samme som for de andre studentene.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP10 eller tilsvarende kunnskaper. For å få godkjent valgfaget må man ta både JAP10 og JAP11.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering av seks kapitler i arbeidsboken til Genki I

 • Vurderingsordning

  Skriftlig eksamen (50%) består av to deler som må leveres samtidig i Wiseflow:

  Individuell hjemmeeksamen, 2 timer + feltarbeidsrapport (1500 ord)

  Muntlig eksamen (50%) 15 min: Samtale på japansk om dagligdagse tema + spørsmål til ukjent tekst .

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  JAP11 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Rygg, K. (n/d). Japansk Forretningskommunikasjon: Praktisk info. Upublisert materiale.

  Rygg, K. (n/d). Erfaringer i japansk-norsk samhandel. Upublisert materiale.

  Rygg, K. (2005). Kommunikasjon med japanere. Reelle eller tillærte forskjeller. I T. Grønning, Vinduer mot Japan. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 240-253.

  Kristensen, S. H. (2005). Norsk næringsliv i Japan.  I T. Grønning, Vinduer mot Japan. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 186-197.

  Morrison, T. and Conaway, W. A. (2012), Kiss, bow or shake hands: sales and marketing : the essential cultural guide - from presentations and promotions to communicating and closing, McGraw-Hill, 129-143. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon