Japansk 2

JAP11 Japansk 2

Høst 2021

 • Innhold

  Dette kurset har fokus på å forstå japansk forretnings-kommunikasjon og å kunne bruke japansk i sosiale, men like fullt profesjonelle, sammenhenger. Realiapensum har fokus på japansk forretningskultur og kommunikasjon, handel Japan-Norge, og erfaringer fra samhandling med hverandre.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  kunnskaper

  • kunnskaper om japansk forretningskultur
  • kunnskaper om handel Norge-Japan
  • kunnskaper om samhandling mellom japanske og norske forretningsforbindelser

  ferdigheter

  • grunnleggende praktiske ferdigheter i japansk
  • kan føre en samtale om dagligdagse forhold
  • forstår og bruker noe økonomisk fagspråk

  Generell kompetanse

  • kan reflektere over hvordan språk og kultur påvirker forretningskommunikasjon

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP10 eller tilsvarende kunnskaper. For å få godkjent valgfaget må man ta både JAP10 og JAP11.

 • Krav til kursgodkjenning

  Levere in seks kapitler av arbeidsbok

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeeksamen, 2 timer (50 %). Muntlig eksamen 20 min. (50%) - samtale på japansk- samtale på norsk om realiapensum . Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt. Karakterskala A-F

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Nishiyama, Kazuo. 2000. Doing Business with Japan. Successful Strategies for Intercultural Communication. Honolulu: University of Hawai'i Press, kap. 1-6.

  Teksthefte om japansk forretningskommunikasjon

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon