Japansk 2

JAP11 Japansk 2

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Dette emnet har fokus på å forstå japansk forretningskultur og kommunikasjon og å kunne bruke japansk i sosiale, men like fullt profesjonelle, sammenhenger. Realiapensum har fokus på japansk forretningskultur og kommunikasjon og erfaringer fra norsk-japansk samhandling.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  kunnskaper

  • har kunnskap om japansk forretningskultur
  • har kunnskap om japansk  forretningskommunikasjon
  • har kunnskap om Japansk-norsk handel og samhandling 

  ferdigheter

  • har grunnleggende praktiske ferdigheter i japansk
  • kan føre en samtale om dagligdagse forhold
  • kan forstå det høfligste stilnivået keigo som er mye brukt i næringslivet

  Generell kompetanse

  • kan reflektere over hvordan språk og kultur påvirker forretningskommunikasjon
  • Viser forståelse og respekt for andre måter å tenke og handle på (sosialt bærekraftmål)

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Emnet stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

  Emnet kan også tas fra Japan. Studentene må ikke følge vår undervisning men oppfordres til å ta emner i japansk språk ved det japanske lærestedet. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) og eksamen er det samme som for de andre studentene.

 • Krav til forkunnskaper

  Emnet forutsetter JAP10 eller tilsvarende kunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering av seks kapitler i arbeidsboken til Genki I

 • Vurderingsordning

  Skriftlig vurdering (50%) består av to deler som må leveres samtidig i Wiseflow:

  Individuell hjemmeeksamen, 2 timer + feltarbeidsrapport (1500-2000 ord)

  Muntlig eksamen (50%) 15 min:  Samtale på japansk om dagligdagse tema + spørsmål til ukjent tekst .

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt. 

  JAP11 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Nishiyama, Kazuo (2000). Doing Business with Japan. Successful Strategies for Intercultural Communication. Honolulu: University of Hawai'i Press.

  Rygg, Kristin. (n/d). Japansk forretningskommunikasjon. Undervisningsmateriale.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon