Japansk 2

JAP11 Japansk 2

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Dette kurset har fokus på skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon. Realiapensum omfatter teorier om interkulturell kommunikasjon med spesielt henblikk på japansk arbeidsliv, forretningskultur og handel med Norge.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs:

  kunnskaper

  • har du innsikt i japansk forretningskultur og kommunikasjon i en interkulturell ramme

  ferdigheter

  • har du grunnleggende praktiske ferdigheter i japansk
  • kan du føre en samtale om dagligdagse forhold
  • kan du forstå og bruke noe økonomisk fagspråk

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP10 (tidligere JAP010) eller tilsvarende kunnskaper.

 • Krav til kursgodkjenning

  Arbeidsbok

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen 4 timer (50 %). Muntlig eksamen 20 min. (50%) - samtale på japansk- samtale på norsk om realiapensum . Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Nishiyama, Kazuo. 2000. Doing Business with Japan. Successful Strategies for Intercultural Communication. Honolulu: University of Hawai'i Press, kap. 1-6.

  Teksthefte om japansk forretningskommunikasjon

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon