Japansk 2

JAP11 Japansk 2

 • Innhold

  Innhold

  Skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon, ca. 70 kinesiske skrifttegn, realiapensum som omfatter teorier om interkulturell kommunikasjon med spesielt henblikk på japansk arbeidsliv, forretningskultur og handel med Norge.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • ha grunnleggende praktiske ferdigheter i japansk
  • kunne føre en samtale om dagligdagse forhold
  • ha innsikt i japansk forretningskultur og kommunikasjon i en interkulturell ramme
  • kunne forstå og bruke noe økonomisk fagspråk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Kurset forutsetter JAP10 (tidligere JAP010) eller tilsvarende kunnskaper.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Arbeidsbok

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen 4 timer (50 %). Muntlig eksamen 20 min. (50%) - samtale på japansk- samtale på norsk om realiapensum . Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Nishiyama, Kazuo. 2000. Doing Business with Japan. Successful Strategies for Intercultural Communication. Honolulu: University of Hawai'i Press, kap. 1-6.

  Teksthefte om japansk forretningskommunikasjon

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon