Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

FRA20 Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

Høst 2022

 • Innhold

  FRA20 bygger på kurset FRA10 og viderefører dermed arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger i Frankrike/ med franskmenn, både muntlig og skriftlig. Kurset er delt på tre hovedtemaer: økonomi, samfunn og kultur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  - Innsikt i emner innen fransk økonomi, samfunn og kultur som er viktig for å forstå Frankrike i dag

  - Innsikt i dagsaktuelle temaer i Frankrike

  - Innsikt i forretningskultur i Frankrike med spesielt fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Frankrike og Norge

  - Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kjennskap til det franske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

  Ferdigheter:

  - Kan forstå nyheter på fransk relatert til et tema innen økonomi, samfunn og kultur (tv, avis, internett)

  - Kan uttrykke/ argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte

  - Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kan bruke det franske språksystemet til å produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på fransk, beskrive økonomiske data

  - Kan holde muntlige presentasjoner basert på emner innen økonomi, samfunn og kultur

  - Kan holde en samtale om et dagsaktuelt tema innen økonomi, samfunn og kultur

  Generell kompetanse:

  - Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig på fransk

  - Kan kommunisere naturlig med fransktalende både i sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et kurs der interaktiv læring står i fokus. Kurset bruker "flipped classroom" metoden der studenten forbereder seg på et gitt emne før timen. Timen organiseres som interaktiv og tilpasset gruppeundervisning med en blanding av gruppebaserte aktiviteter, gruppediskusjoner, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

  Våren 2022 tilbys kurset i utgangspunktet med fysisk oppmøte.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta både FRA10 og FRA20.

 • Overlapping med andre emner

  FRA20 overlapper med tidligere FRA11 og FRA12. Studenter som har tatt FRA11 og/eller FRA12 vil ikke få uttelling for FRA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • 3 godkjente skriftlige oppgaver. Hver skriftlig oppgave må leveres to ganger før den kan bli godkjent.
  • 2 godkjente muntlige oppgaver

 • Vurderingsordning

  Digital muntlig eksamen med skriftlig del.

  Karakter blir gitt samlet med omtrent lik vekt på muntlig og skriftlig del.

  Siden vurderingsformen i dette emnet er en muntlig eksamen, der både muntlige og skriftlige elementer danner grunnlag for en samlet vurdering, er den ikke etterprøvbar og vil ikke kunne påklages (jf. uhl §5-3).

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Pensumtekster, avisartikler, case og annet materiale lagt ut i Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022

Emneansvarlig

Anouck Jolicorps, universitetslektor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK)