Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

FRA20 Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

Høst 2020

 • Innhold

  FRA20 bygger på kurset FRA10 og viderefører dermed arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger i Frankrike/ med franskmenn, både muntlig og skriftlig. Kurset er delt på tre hovedtemaer: økonomi, samfunn og kultur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  - Innsikt i emner innen fransk økonomi, samfunn og kultur som er viktig for å forstå Frankrike i dag

  - Innsikt i dagsaktuelle temaer i Frankrike

  - Innsikt i forretningskultur i Frankrike med spesielt fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Frankrike og Norge

  - Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kjennskap til det franske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

   

  Ferdigheter:

  - Kan forstå nyheter på fransk relatert til et tema innen økonomi, samfunn og kultur (tv, avis, internett)

  - Kan utrykke/ argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte

  - Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kan bruke det franske språksystemet til å produsere  skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på fransk, beskrive økonomiske data

  - Kan holde muntlige presentasjoner basert på emner innen økonomi, samfunn og kultur

  - Kan holde en samtale om et dagsaktuelt tema innen økonomi, samfunn og kultur

   

  Generell kompetanse:

  - Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig på fransk

  - Kan kommunisere naturlig med fransktalende både i sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, case, gruppearbeid og studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltagelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta både FRA10 og FRA20.

 • Overlapping med andre emner

  FRA20 overlapper med tidligere FRA11 og FRA12. Studenter som har tatt FRA11 og/eller FRA12 vil ikke få uttelling for FRA20.

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige besvarelser og 2 godkjente muntlige presentasjoner

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen på FRA20 som følger for våren 2020:

  -Mappe som inneholder alle elementer fra kursgodkjenning, Karakterskala Bestått/ikke bestått

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  Skriftlig eksamen (4 timer) 50%

  Muntlig eksamen ( 20 min) 50%

  Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt

 • Karakterskala

  Karakterskala våren 2020 bestått/ikke bestått

  (Ordinært A - F)

 • Litteratur

  Pensumtekster, avisartikler, case og annet materiale lagt ut i Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk
Semester

Vår. Tilbys våren 2020

NB! Endret vurderingsform våren 2020 som følge av koronapandemi.

Kursansvarlig

Annelise Ly, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK)