Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

FRA20 Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

Vår 2020

 • Innhold

  FRA20 bygger på kurset FRA10 og viderefører dermed arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger i Frankrike/ med franskmenn, både muntlig og skriftlig. Kurset er delt på tre hovedtemaer: økonomi, samfunn og kultur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  - Innsikt i emner innen fransk økonomi, samfunn og kultur som er viktig for å forstå Frankrike i dag

  - Innsikt i dagsaktuelle temaer i Frankrike

  - Innsikt i forretningskultur i Frankrike med spesielt fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Frankrike og Norge

  - Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kjennskap til det franske språksystemet til å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

   

  Ferdigheter:

  - Kan forstå nyheter på fransk relatert til et tema innen økonomi, samfunn og kultur (tv, avis, internett)

  - Kan utrykke/ argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte

  - Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kan bruke det franske språksystemet til å produsere  skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på fransk, beskrive økonomiske data

  - Kan holde muntlige presentasjoner basert på emner innen økonomi, samfunn og kultur

  - Kan holde en samtale om et dagsaktuelt tema innen økonomi, samfunn og kultur

   

  Generell kompetanse:

  - Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig på fransk

  - Kan kommunisere naturlig med fransktalende både i sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, case, gruppearbeid og studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltagelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta både FRA10 og FRA20.

 • Overlapping med andre emner

  FRA20 overlapper med tidligere FRA11 og FRA12. Studenter som har tatt FRA11 og/eller FRA12 vil ikke få uttelling for FRA20.

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige besvarelser og 2 godkjente muntlige presentasjoner

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen (4 timer) 50%

  Muntlig eksamen ( 20 min) 50%

  Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F for vurderingsdeler og hele emnet.

 • Litteratur

  Pensumtekster, avisartikler, case og annet materiale lagt ut i Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk
Semester

Vår. Tilbys våren 2020

Kursansvarlig

Annelise Ly, førsteamanuensis, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK)