Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur (erstattet av FRA22)

FRA20 Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur (erstattet av FRA22)

Høst 2024

 • Innhold

  FRA20 bygger på emnet FRA10 og viderefører dermed arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger i Frankrike/ med franskmenn, både muntlig og skriftlig. Emnet er delt i tre hovedtemaer: økonomi, samfunn og kultur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  - Innsikt i emner innen fransk økonomi, samfunn og kultur som er viktig for å forstå Frankrike i dag

  - Innsikt i dagsaktuelle temaer i Frankrike

  - Innsikt i forretningskultur i Frankrike med spesielt fokus på kulturforskjeller og likheter mellom Frankrike og Norge

  - Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant for profesjonelle sammenhenger

  - Kjennskap til det franske språksystemet for å produsere større skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

   

  Ferdigheter:

  - Kan forstå nyheter på fransk relatert til et tema innen økonomi, samfunn og kultur (tv, avis, internett)

  - Kan uttrykke/ argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte

  - Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kan bruke det franske språksystemet til å produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på fransk, beskrive økonomiske data

  - Kan holde muntlige presentasjoner basert på emner innen økonomi, samfunn og kultur

  - Kan holde en samtale om et dagsaktuelt tema innen økonomi, samfunn og kultur

   

  Generell kompetanse:

  - Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig på fransk

  - Kan kommunisere naturlig med fransktalende både i sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et emne der interaktiv læring står i fokus. Emnet bruker "flipped classroom" metoden der studenten forbereder seg på et gitt emne før timen. Timen organiseres som interaktiv og tilpasset gruppeundervisning med en blanding av gruppebaserte aktiviteter, gruppediskusjoner, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Emnet krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  FRA20 overlapper med tidligere FRA11 og FRA12. Studenter som har tatt FRA11 og/eller FRA12 vil ikke få uttelling for FRA20.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • 3 godkjente skriftlige oppgaver. Hver skriftlig oppgave må leveres to ganger før den kan bli godkjent.
  • 2 godkjente muntlige oppgaver 

 • Vurderingsordning

  Skriftlig digital skole eksamen (4 timer) 50%. Muntlig eksamen (20 min) 50%. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  FRA20 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Pensumtekster, avisartikler, case og annet materiale lagt ut i Canvas

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok norsk-fransk/ fransk-norsk

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk
Semester

Utgått. Erstattet av FRA22. 

Emneansvarlig

Anouck Jolicorps, universitetslektor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK)