Tysk økonomisk språk

TYS10 Tysk økonomisk språk

 • Innhold

  Innhold

  Praktisk språkferdighet, skriftlig og muntlig formuleringsevne, økonomiske emner.

  Course content:

  Practical language competence, writing and oral skills, economic-administrative issues.

   

  TYS10 erstatter TYS010 fra og med våren 2016.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med TYS10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på tysk i internasjonale sammenhenger.

  Studenten skal ved fullført kurs:

  • ha praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet
  • kunne formidle innsikt i enkle økonomiske tekster på tysk
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i muntlig tysk til å kunne føre en samtale

  Learning outcomes:

  The aim is to develop the candidate`s skills in communicating in German within an international context.

  The candidate will be expected, on completion of the course, to have:

  • good insight into the German language system
  • the ability to communicate basic understanding of elementary economic-administrative texts in German
  • sufficient oral German skills to conduct a conversation

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  TYS10 overlapper mye med tidligere TYS010.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To godkjente skriftlige oppgaver, en godkjent muntlig presentasjon.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig slutteksamen i 3 timer inneholder praktisk språkferdighet, tekstforståelse og emne fra handelskorrespondanse.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Reiten, H: Tysk grammatikk, utvalgte deler. Aschehoug, 2015.
  • Tyskseksjonen: Kompendium om utvalgte grammatiske emner.
  • Tyskseksjonen: Artikkelsamling: Utvalgte deler fra tysk økonomisk språk.
  • Forelesningsmateriale til utdeling/på læringsplattform.

  Anbefalt litteratur:

  • Reiten, H: Øvelseshefte til tysk grammatikk. Aschehoug, 2015.
  • Frønsdal, H: Tysk økonomisk språk med handelskorrespondanse. Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel om Schriftverkehr, 80 sider.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Bjørnulf Hinderaker og Christian Langerfeld, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.