English for Business Communication

ENG10 English for Business Communication

Vår 2024

 • Innhold

  English for Business Communication er et emne som gjør deg i stand til å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger der engelsk er fellesspråket. Emnet er skreddersydd for din fremtidige karriere i et stadig mer internasjonalt næringsliv.  

  Du vil tilegne deg økte kommunikasjonsferdigheter og lære terminologi og språkbruk knyttet til viktige fagområder, f.eks. selskapsformer, bankvirksomhet, detaljhandel og markedsføring. Du vil også lære hvordan man kommuniserer på en hensiktsmessig måte i et arbeidsliv preget av mangfold og globalisering.

  Læring skjer gjennom studentaktive og case-baserte undervisningsopplegg som omfatter f.eks. presentasjoner i gruppe og enkeltvis, innsalg (pitch) overfor kunder og investorer, møtedialog og forhandlinger.

  Nivå i det felleseuropeiske rammeverket for språk (CEFR): C1

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten har ved fullført emne kunnskap om:

  • temaer innen handel og næringsliv og økonomisk-administrativ terminologi knyttet til disse 
  • ordforråd og fraseologi som er relevant for virksomheters kommunikasjonsbehov på engelsk 
  • skriftlige og muntlige sjangre som brukes i næringslivet 
  • viktige prinsipper og strategier for interaksjon, inkludert i interkulturelle sammenhenger 
  • økonomiske, politiske og samfunnsmessige forhold som er av spesiell betydning for handel og næringsliv inkludert bærekraft 

  Ferdigheter 

  Ved fullført emne kan studenten:

  • gi presentasjoner om økonomisk-administrative temaer 
  • håndtere interaksjon i møter på en hensiktsmessig måte 
  • håndtere fysiske og digitale interaksjoner 
  • produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i virksomheter 

  Generell kompetanse 

  Ved fullført emne har studenten:

  • innsikt i sentrale prinsipper og strategier for skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon, inkludert i interkulturelle sammenhenger 
  • erfaring med samarbeid i grupper og på tvers av organisasjoner 
  • erfaring med formidling og refleksjon over egen og andres innsats 
  • evne til å gi konstruktiv tilbakemelding

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et emne der interaksjon og språkbruk står i fokus. Undervisningsopplegget er en kombinasjon av case-aktiviteter, korte forelesninger og skriftlige og muntlige øvelser knyttet til forretningskommunikasjon.

  Undervisningsspråket er selvsagt engelsk, men norsk brukes for å utvikle økonomisk-administrativ terminologi og begrepsforståelse på begge språk. Det kreves derfor gode norskkunnskaper for å ta dette emnet.

 • Krav til forkunnskaper

  Det kreves gode norskkunnskaper for å ta dette emnet.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk deltakelse  i 75 % av undervisningen.

  Gjennomføring av et sett med nettbaserte grammatikktester.

  Gjennomføring av en muntlig gruppeaktivitet (interkulturelt møte).

 • Vurderingsordning

  En mappe med tre muntlige og to skriftlige oppgaver.

  Den muntlige vurderingen består av en individuell presentasjon, gruppepresentasjon (3-5 studenter) og møtedeltakelse. De muntlige elementene vil filmes. Den skriftlige vurderingen består av en business report basert på møte, og en refleksjonstekst.

  Hele mappen må avlegges samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  ENG10 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Det forutsettes at studentene har med seg PC eller nettbrett i alle undervisningstimer. 

 • Litteratur

  Tekster, lysark fra forelesninger og digitalt materiale lagt ut i Canvas.

  Anbefalte ordbøker:

  NHHs termbase for øk.adm. fag: term.nhh.no

  www.ordnett.no

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Gisle Andersen (emneansvarlig), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

Førsteamanuensis Kaisa Pietikäinen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon