Tysk økonomisk språk II

TYS11 Tysk økonomisk språk II

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Kurset gir studentene innsikt i utvalgte aktuelle bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske emner. TYS11 tilbyr dagsaktuell tilnærming til de utvalgte emnene. TYS11 bygger på TYS10 og viderefører arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere på tysk, både skriftlig og muntlig, på et mer avansert nivå. Kursets undervisningsspråk er tysk. 

 • Læringsutbytte

  Studenten ha / kan ved fullført kurs:

  Kunnskap om

  - de viktigste delene av det tyske språksystemet

  - utvalgte tyske fagtermer og deres betydning innenfor tysk bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi

  Ferdigheter

  - bruke språk- og realiakunnskaper innenfor utvalgte bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske emner til å skrive enklere essay og holde mindre presentasjoner på tysk

  Generell kompetanse

  - bruke det tyske språket på en hensiktsmessig måte

  - forholde seg til kulturforskjeller

  - formidle ulike sider ved det tyske samfunnet

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser på tysk. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper kan tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til dette kurset forutsetter at TYS10 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta minst to moduler (TYS10 og TYS11).

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 godkjente skriftlige oppgaver. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før  påmeldingsfristen

 • Vurderingsordning

  Skriftlig hjemmeeksamen (50 %). Karakterskala A-F.

  Muntlig presentasjon 30 min. (50 %). Karakterskala A-F.

  Skriftlig hjemmeeksamen på fem dager, utlevering dag 1 kl. 9 og innlevering dag 5 kl. 14. Det gis separat karakter for hjemmeeksamen og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Simonnæs, Ingrid: Grundzüge der deutschen Volkswirtschaft (rev. utg. ) Kompendium 191/08 - 59 sider

  Hinderaker, B.: Kompendium om utvalgte bedriftsøkonomiske emner på tysk.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Høst. 

Emneansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, universitetslektor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.