Tysk økonomisk språk II

TYS11 Tysk økonomisk språk II

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset gir studentene innsikt i utvalgte aktuelle bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske emner. Mens TYS12 har et historisk perspektiv på politikk og økonomi, tilbyr TYS11 en mer dagsaktuelt tilnærming til de utvalgte emnene. TYS11 bygger på TYS10 og viderefører arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere på tysk, både skriftlig og muntlig, på et mer avansert nivå. Kursets undervisningsspråk er tysk. 

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset, vil studenten være i stand til å:

  Kunnskap

  - beskrive og gjøre bruk av de viktigste delene av det tyske språksystemet

  - formidle kunnskap om utvalgte tyske fagtermer og deres betydning innenfor tysk bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi

  Ferdigheter

  - bruke språk- og realiakunnskaper innenfor utvalgte bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske emner til å skrive enklere essay og holde mindre presentasjoner på tysk

  Generell kompetanse

  - bruke det tyske språket på en hensiktsmessig måte

  - forholde seg til kulturforskjeller

  - formidle ulike sider ved det tyske samfunnet

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser på tysk. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper kan tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til dette kurset forutsetter at TYS10 eller TYS010 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta minst to moduler (TYS10 og TYS11 og/eller TYS12).

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer TYS011

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige oppgaver. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før  påmeldingsfristen

 • Vurderingsform

  • Skriftlig hjemmeeksamen (50 %). Karakterskala A-F.
  • Muntlig presentasjon 30 min. (50 %). Karakterskala A-F.

  Skriftlig hjemmeeksamen går over en uke. Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Simonnæs, Ingrid: Grundzüge der deutschen Volkswirtschaft (rev. utg. ) Kompendium 191/08 - 59 sider

  Hinderaker, B.: Kompendium om utvalgte bedriftsøkonomiske emner på tysk.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.