Tysk økonomisk språk II

TYS11 Tysk økonomisk språk II

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Dette kurset har en dagsaktuell tilnærming til utvalgte tyske bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske emner. TYS11 bygger på TYS10 og viderefører arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere på tysk, både skriftlig og muntlig, på et mer avansert nivå. Kursets undervisningsspråk er tysk.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap om

  - de viktigste delene av det tyske språksystemet

  - tyske fagtermer relatert til studier i økonomi og administrasjon

  - dagsaktuelle politiske og økonomiske temaer

  Ferdigheter

  - kan skrive mindre essay og holde korte presentasjoner på tysk om relevante emner

  - kan argumentere for egne meninger på tysk

  - kan skrive forretningsbrev og e-poster tilpasset sjangeren på tysk

  Generell kompetanse

  - kan tilpasse det tyske språket til relevante situasjoner i arbeidslivet

  - viser respekt for kulturforskjeller

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser på tysk. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper kan tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til dette kurset forutsetter at TYS10 er bestått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 godkjente skriftlige oppgaver. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før påmeldingsfristen

 • Vurderingsordning

  Digital skriftlig skoleeksamen på 4 timer (50 %). Karakterskala A-F.

  Muntlig eksamen på 20 min. (50 %). Karakterskala A-F.

  Det gis separat karakter for skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  TYS11 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Simonnæs, Ingrid: Grundzüge der deutschen Volkswirtschaft (rev. utg. ) Kompendium 191/08 - 59 sider

  Hinderaker, B.: Kompendium om utvalgte bedriftsøkonomiske emner på tysk.

 • Hjelpemidler til eksamen

  En tysk-tysk papirordbok.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

tilbys Høst 2023.

Emneansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, universitetslektor, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.