Emner i økonomisk styring hovedprofil fra høst 2020

Emner i økonomisk styring hovedprofil fra høst 2020

Studenter med Økonomisk styring som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng i henhold til listen nedenfor.

Kjernekursene i BUS gir et godt faglig grunnlag for valgkursene i BUS-profilen. Vi oppforder deg til å ta kjernekursene og kurset i empirisk metode i løpet av de to første semestrene for å ha fleksibilitet når du skal velge kurs senere.
 
Merk: Alle studenter må ha minst 2,5 studiepoeng fra listen over Etikkurs.
 

BUS - Hovedprofil i økonomisk styring - fra og med høsten 2020

Minst 15 studiepoeng

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Høst
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401E BUS401EStrategic Profitability Analysis and Pricing 7.5 Høst
BUS401N BUS401NStrategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS444N BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
BUSTHE BUSTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring 30 Høst Vår

Electives in Financial Accounting

Kode Navn Stp Semester
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS402 BUS402Finansregnskap I 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS424E BUS424EStrategic Financial Statement Analysis 7.5 Høst
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS435E BUS435EGovernmental and nonbusiness accounting 7.5 Høst
BUS435N BUS435NRegnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdsettelse (ikke tilbudt) 7.5
BUS440B BUS440BVerdsettelse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis (not offered) 7.5
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår

Electives in Management Control

Kode Navn Stp Semester
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting (not offered) 7.5
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS451 BUS451Dynamisk virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
ECN433 ECN433Konkurransestrategi (tidl. BUS441) 7.5 Høst

Electives in Sustainabilty Management

Kode Navn Stp Semester
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Fraud Detection 7.5 Høst
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS465 BUS465Corporate Crime: Detection and Prevention 7.5 Vår
BUS469 BUS469Corporate liability and sustainable markets 7.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår

Electives in Tech. and Operation Manag.

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5 Vår
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5 Høst
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS432E BUS432EOperations Management (not offered) 7.5
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst