Emner i økonomisk styring hovedprofil fra høst 2018

Emner i økonomisk styring hovedprofil fra høst 2018

Studenter med Økonomisk styring som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng i henhold til listen nedenfor.

Fra og med høsten 2018 er det endringer i Økonomisk styring-profilen. Endringene gjelder studenter som velger Økonomisk styring som hovedprofil fra og med høsten 2018. 

NB: BUS403 Supply Chain Management kan ikke kombineres med BUS432 Operasjonell planlegging / BUS432E Operations Management som "minst to av"-kurs.

BUS - Hovedprofil i økonomisk styring - fra og med høsten 2018

Minst to av

Kode Navn Stp Semester
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
BUS402 BUS402Finansregnskap I 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS432E BUS432EOperations Management 7.5 Høst
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS (replaced by BUS402E/MRR412E) 7.5 Vår

Empirisk metodekurs - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research (Expired) 7.5 Høst
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
BUSTHE BUSTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring 30 Høst Vår

Valgbare kurs i hovedprofil - 22,5 stp

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS420 BUS420Økonomiske beslutninger med data-simulering 7.5 Høst
BUS422 BUS422Investeringsanalyse (erstattet av BUS422E og BUS422N) 7.5 Vår
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes (Replaced by BAN403) 7.5 Høst
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS426E BUS426EAuditing (replaced by MRR411E) 7.5 Vår
BUS426N BUS426NRevisjon (erstattet av MRR411) 7.5 Høst
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS430 BUS430Avansert rekneskapsanalyse og verdivurdering (utgått) 7.5 Høst
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Fraud Detection 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter 7.5 Høst
BUS451 BUS451Dynamisk virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods (expired) 7.5 Vår
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5 Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business (Replaced by BAN401) 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation (replaced by BUS440E) 7.5 Vår
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS465 BUS465Corporate Crime: Detection and Prevention (first time spring 2020) 7.5 Vår
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance (Replaced by BAN432) 7.5 Høst
MRR411 MRR411Revisjon I 7.5 Høst
MRR411E MRR411EAuditing I 7.5 Vår
MRR453 MRR453Digital revisjon 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår