Emner i studia ved NHH

Emner i studia ved NHH

Finn studieprogrammet du tilhøyrer og få oversikt over emna du kan ta, eller søk opp enkeltemne i søkefeltet øvst på sida.

 

Master i økonomi og administrasjon

Vi oppmodar om at du berre melder deg på emne du planlegg å ta, og at du trekk deg frå emne du ikkje skal ta så tidleg som mogeleg. Det er viktig for planlegging og gjennomføring av undervisninga at førelesar har så god oversikt som mogeleg over kor mange studentar som tar emnet.

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Economics (ECN):                           
Energy, Natural Resources and the Environment (ENE):                     
Finansiell økonomi (FIE):           
International Business (INB):     
Marketing and Brand Management (MBM):

Ph.D.

PhD Courses