Emner i studia ved NHH

Emner i studia ved NHH

Finn studieprogrammet du tilhøyrer og få oversikt over emna du kan ta, eller søk opp enkeltemne i søkefeltet øvst på sida.

Master i økonomi og administrasjon

Vi oppmodar om at du berre melder deg på emne du planlegg å ta, og at du trekk deg frå emne du ikkje skal ta så tidleg som mogeleg. Det er viktig for planlegging og gjennomføring av undervisninga at førelesar har så god oversikt som mogeleg over kor mange studentar som tar emnet.

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Economics (ECN):                           
Energy, Natural Resources and the Environment (ENE):                     
Finansiell økonomi (FIE):           
International Business (INB):     
Marketing and Brand Management (MBM):

Ph.D.

PhD Courses

Om publisering av kurstilbudet

Endelig kurstilbud, time- og eksamensplan for neste semester publiseres normalt når inneværende semester er avsluttet (ca 20. juni og 20. desember).

Kursbeskrivelser for neste semester publiseres fortløpende etter hvert som de blir vedtatt. Du vil da finne en link på kurssiden. At et kurs ikke har kursbeskrivelse for neste semester trenger ikke å bety at det ikke skal gå, men at kursbeskrivelsen er under behandling. Se informasjon om undervisningssemester i den blå boksen på kursbeskrivelsen.