Adgangsbegrensa emne bachelor

Adgangsbegrensa emne bachelor

Nokre emne i bachelorstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare frist enn andre emne.

Adgangsbegrensa emne hausten 2018

Det er ingen adgangsbegrensa emne på bachelornivå hausten 2018. Denne sida vil bli oppdatert med informasjon om eventuelle adgangsbegrensa emne for våren 2019 i løpet av desember.

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:

  1. Logg deg inn i SøknadsWeb.
  2. Vel Adgangsbegrensede emnerAdgangsbegrensede emner bachelor.
  3. Dersom der er fleire adgangsbegrensa emne, kan du velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på.

Vi oppmodar deg om å søke opptak tidleg, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.  

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje følge oppskrifta over. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen så melder vi deg opp.

Svar på søknaden

Svar på søknaden kjem på e-post.

Dersom du vert tildelt plass i emnet, MÅ du møte til første forelesing, elles mistar du plassen. Seksjon for opptak vil vurderingsmelde alle som har fått plass i emnet og møtt til første forelesing.  

Dersom du har fått plass på venteliste, får du beskjed på e-post dersom du skal møte til første forelesing. Du finn ventelistenummeret ditt i e-posten. Ver venleg å ikkje møte opp med mindre du har fått melding om det!

Kven får tildelt plass?

Det er to grupper med søkarar til adgangsbegrensa emne på bachelor:

  • Ordinære bachelorstudentar
  • Studentar på utvekslingsopphald på bachelor ved NHH

Plassane vert delt likt mellom dei to studentgruppene. Dersom det ikkje er nok studentar til å fylle opp plassane i ei gruppe, går plassane til studentar frå den andre gruppa.

Dersom det er fleire søkarar enn plassar i ei av gruppene, gjeld følgande:

  • Ordinære bachelorstudentar: studentane vert rangert etter talet på studiepoeng dei har avlagt på bachelor
  • Studentar på utvekslingsopphald ved NHH : det vert trekt lodd mellom studentane.