Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Frå og med 2024 er alle studentar i masterprogrammet påkravd å velje minst 7.5 studiepoeng frå kursa som er merka "Etikk, samfunnsansvar og berekraft" (ERS).

Avhengig av kva for eit ERS-kurs du vel, kan det vere ein del av hovedprofil, støtteprofil ditt. Sjå kursbeskrivinga for meir informasjon.

Om ERS-kurset ditt er ein del av hovedprofil, støtteprofil eller som eit valfritt emne i studieplanen din, vil du få ei melding på StudentWeb om at du manglar eit ERS-kurs. Du kan sjå bort frå denne meldinga ettersom kravet til etikk-kurset er oppfylt, uansett kva kategori det fell under i utdanningsplanen din.

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Høst Vår
ENE423 ENE423Economics of the Environment and Climate 7.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
FIE459 FIE459Sustainable Finance 7.5 Høst