Forskningsnytt

Forskningsnytt

Vår forskningsorganisasjon
biltrafikk
– Det skal være en annen miljøpolitikk i forurensede byer enn i landet for øvrig. Så om diesel er en brukbar energibærer for transportsektoren, er det fint da om vi får færre dieselbiler i de forurensede byene og relativt flere på landet, sier professor Gunnar S. Eskeland. Foto: wikipedia