Forskningsnytt

Forskningsnytt

Vår forskningsorganisasjon
Fattigdom, tigging
Selv om inntektsulikheten ikke har økt vesentlig, er likevel faren for økt polarisering som følge av de samme omstillingene sterkt til stede, ved at de med lav utdanning er de store taperne, mens de med mer utdanning vinner, skriver Kjell G. Salvanes i kronikken.