Personlig økonomi

Personlig økonomi

Styring av privatøkonomien i ulike livsfaser der lån, sparing og investeringer er like viktig som forsikring og pensjon.

Vis flere artikler

Forskere