Shipping, transport og logistikk

Shipping, transport og logistikk

Transport, spesielt shipping, og logistikk er viktig for Norge. Landets skipsfart og maritime tjenester har en unik posisjon i internasjonale markeder, og Norge er svært avhengig av effektiv transport og logistikk innenlands.

Vis flere artikler

Forskere