Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Her forskes det på forholdet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. Selskapsledelse kan også handle om forholdet til ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og øvrige samfunnsinteresser.

Vis flere artikler

Forskere