Oslo Børs styrkes internasjonalt etter salg

Bilde av Ola H. Grytten og Oslo Børs.
– Nå får vi inn en aktør på norsk side som er stor i Europa, og som dermed kan gjøre Oslo Børs mer kjent og mer i samsvar med andre europeiske børser, sier Ola H. Grytten om at Oslo Børs nå har fått ny eier. Foto: NHH og Flickr ved. Tord Sollie.
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

16. mai 2019 15:00

(oppdatert: 21. mai 2019 12:24)

Oslo Børs styrkes internasjonalt etter salg

Europeiske Euronext er ny eier av Oslo Børs. Mer kapital, men mindre norsk kontroll, spår NHH-professor Ola H. Grytten.

Torsdag 16. mai ble det kunngjort at den europeiske børsgruppen Euronext er ny eier av Oslo Børs. Det var generalforsamlingen i Euronext som behandlet transaksjonen.

– Det er en milepæl at børsen nå skal eies av et stort utenlandsk selskap, sier professor ved NHH, Ola H. Grytten.

Oslo Børs har til nå hatt norske Oslo Børs VPS Holding som eier, som i hovedsak eies av finansielle aktører.

– NORSK BØRS ER TRYGG

Grytten omtaler kjøpet som historisk, og mener at Oslo Børs på eiersiden nå får en markant større internasjonal posisjon.

– Det kan bidra til mer kapital, samtidig som det blir noe mindre norsk kontroll, sier han.

Selv om det blir endringer, mener professoren at virkningene for norsk økonomi ikke bør overdrives.

– Jeg tror at så lenge vi har en sterk norsk lovgivning og kontrollfunksjoner overfor børsen, et eget skatteregime og dermed nasjonal registrering av selskaper i Norge, så er norsk børs trygg, sier professoren.

– Europeisk marked styrkes

Med kjøpet utkonkurrerte Euronext den amerikanske børsgiganten Nasdaq, som også var med i budrunden. Begge selskaper ble vurdert som egnede eiere av Finansdepartementet.  

Grytten mener at med Euronext som eier, vil det europeisk børsmarkedet styrkes. Samtidig vil det gagne børsselskapet selv, ved at de blir mer konkurransedyktig mot amerikanske eiere.

– Nå får vi inn en aktør på norsk side som er stor i Europa, og som dermed kan gjøre Oslo Børs mer kjent og mer i samsvar med andre europeiske børser, avslutter han.