Økonomisk historie

Økonomisk historie

Utviklingen i verdensøkonomien og årsakene til endringene, som økonomisk politikk, lønns- og prisutvikling, konjunkturer, økonomiske kriser og bobler.

Vis flere artikler

Forskere