Makroøkonomi

Makroøkonomi

Makroøkonomer studerer sammenhengene mellom driverne i økonomien, som rentenivå, sysselsetting, konsum, eksport og import. De forsker også på hvordan norsk økonomi påvirkes av internasjonale forhold og om den økonomiske politikken og pengepolitikken fungerer etter hensikten.

Vis flere artikler

Forskere