Kraftige reaksjoner i aksjemarkedet

Rusina
Avhandlingen til Aija Rusina undersøker multinasjonale firmaers overskuddsflytting, det å flytte inntekter du har tjent i ett land, til et annet. Hvordan reagerer aksjemarkedet på virksomhetenes skatteunngåelse?
Disputas

4. oktober 2019 12:51

Kraftige reaksjoner i aksjemarkedet

Aija Rusina disputerer for doktorgraden ved NHH 17. oktober 2019 med avhandlingen «Essays on multinational firm behaviour: Profit shifting, secrecy jurisdictions and stock value».

Avhandlingen undersøker multinasjonale firmaers overskuddsflytting; å flytte inntekter du har tjent i ett land, til et annet. Rusina ser på skatteparadiser og hvordan aksjemarkedets reagerer på virksomhetenes skatteunngåelse og policy for å begrense overskuddsflyttingen.

Det første kapittelet undersøker investorers reaksjon på nyheter om at et selskap vil kjøpe opp et annet selskap lokalisert i et skatteparadis. Rusina viser at for et gjennomsnittlig S&P 500 konsern fører et slikt oppkjøp til en reduksjon i konsernets markedsverdi med $685 millioner. Markedsreaksjonen er mindre negativ hvis konsernet driver med aggressiv skatteplanlegging og hvis skatteparadiset har en lav selskapsskattesats.

Det andre kapittelet studerer hvordan EUs svarteliste over skatteparadis påvirker selskapers markedsverdi når disse har døtre i land på svartelisten. Kandidaten finner at publisering av svartelisten 5. desember 2017 reduserte markedsverdiene til selskaper med aktivitet i landene på svartelisten med $56 milliarder. Analysen viser at selskaper som er involvert i aggressiv skatteplanlegging fikk sin markedsverdi redusert mer enn andre selskaper.

Det tredje kapittelet studerer hvordan et multinasjonalt firmas valg om å sentralisere eller desentralisere sin beslutningsstruktur påvirker insentivene selskapet har til å flytte overskudd under et destinasjonsbasert kontantstrømskatt (DBCFT). Når selskapets beslutninger er sentraliserte og alle land benytter DBCFT, forsvinner overskuddsflyttingsproblemet. Når det er strategiske grunner til å desentralisere beslutninger, vil bedriften alltid ønske å flytte overskudd.

Veiledere:

Professor Guttorm Schjelderup (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi og Skattesenteret, NHH

Professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi og Skattesenteret, NHH

Førsteamanuensis Jennifer Blouin, Universitet i Pennsylvania

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 17. oktober 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Tax havens: Heaven or hell? A shareholder perspective

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Franciso Santos, Institutt for finans, NHH

Seniorrådgiver, Svein Olav Krakstad, Skatteetaten

Seniorforsker Andrea Schneider, Universitet i Münster

Om kandidaten:

Aija Rusina har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.